- By Simon Staffeldt Schou

Ny regions-ambassadør i Region Midtjylland

I sin tid var oberst af Reserven Lars Johansson med til at grundlægge InterForces ambassadørordning.

Det er en ordning, hvor frivillige – ofte virksomhedsledere og officerer af Reserven – tager ud til virksomheder og offentlige instanser og fortæller om InterForce og Reservestyrken.

Disse ambassadører yder med andre ord et stort frivilligt arbejde for at skabe bro mellem Forsvaret og det civile arbejdsmarked.

I en række år har Lars Johansson været regional ambassadør i Region Midtjylland. Det betyder, at han har koordineret arbejdet med regionens mange ambassadører. Og det er derfor i høj grad hans og de regionale ambassadørers fortjeneste, at så mange virksomheder i Midtjylland støtter aktivt op om InterForce.

Lars Johansson træder nu tilbage fra rollen som regionsambassadør. Vi mødte ham derfor til en kort samtale om, hvad fremtiden byder for ham nu.

Den afgående regionsambassadør i Region Midtjylland, Lars Johansson
Lars Johansson, afgående regionsambassadør for InterForce Region Midtjylland

Du har været aktiv i InterForce i en længere årrække?

”Ja, og det har været en stor fornøjelse at være regionsambassadør for InterForce i Region Midtjylland. Jeg har været med i ambassadørrollen, lige siden vi startede ambassadørordningen.

Det er jeg utrolig stolt over. Og jeg vil gerne takke alle, der er og har været en del af InterForce, for det gode samarbejde og for jeres store indsats. Jeres arbejde har været med til at skabe bedre relationer mellem erhvervslivet og forsvaret. Og ikke mindst har jeres arbejde skabt bedre muligheder og respekt for de frivillige soldater og soldater i Reserven.”

Hvorfor stopper du nu?

”Baggrunden for at jeg stopper som regionsambassadør er, at jeg er blevet rådgiver for Chefen for Hjemmeværnet ift. Reserven. Jeg tiltrådte stillingen i april 2022 og glæder mig til forsat at bidrage til udviklingen af Reservestyrken.

Min nye rolle medfører et tæt samarbejde med bl.a. InterForce og Center For Reservestyrken, hvilket jeg ser frem til. Derudover fortsætter jeg i en periode som ambassadør i InterForce.

Jeg ønsker den nye regionsambassadør for Region Midtjylland, Per B. Andersen, og den nye regionsformand, Henrik Herold, tillykke med deres nye roller i InterForce og håber på fortsat god udvikling, resultater og samarbejde.”

Ny regionsambassadør

I stedet for Lars Johansson bliver det nu major af Reserven Per Bøch Andersen, der bliver ny regional ambassadør i Region Midtjylland.

Per Bøch Andersen, ny regionsambassadør i InterForce Region Midtjylland

Vi mødte Per til en snak om hans baggrund, hvad han ønsker med den nye post, og hvorfor InterForce overhovedet er vigtig.

Fortæl lidt om din baggrund?

Jeg kom ind i Forsvaret i 1981 og var officer frem til 1997, hvor jeg forlod Forsvaret for at arbejde i en IT-virksomhed.

Nu er jeg major af Reserven og arbejder i det daglige som Head of Operations hos APM Terminals på havnen i Aarhus.

Jeg bor i Randers sammen med min kone Hanne og har fire voksne børn, som alle er flyttet hjemmefra.

Du har også været ambassadør for InterForce i en årrække?

Jeg har været ambassadør i fem år. Og de virksomheder, som jeg har arbejdet for i det private, har alle været InterForce-støttevirksomheder.

Det har både været værdiskabende for virksomhederne og Forsvaret. Jeg har mærket, at det virkelig gav mening, at virksomhedens medarbejdere var inde i Forsvaret i perioder, hvor de fik nye kompetencer. Kompetencer, de bagefter bragte med tilbage til virksomhederne.

Nu rykker du frem i bussen og bliver regional ambassadør. Hvad vil du gerne med denne post?

Jeg vil gerne træde op på taburetten og i endnu højere grad være med til at synliggøre over for virksomhederne, at de får stor værdi ud af InterForce-samarbejdet.

Jeg vil også gerne være med til at sikre, at flere virksomheder – og offentlige institutioner – sætter pris på den fantastiske indsats, de frivillige i Hjemmeværnet og Reservestyrken yder.

Vi har virkelig mange gode kompetencer blandt vores InterForce-ambassadører her i Region Midtjylland – både i det private og det offentlige.

Sammen med dem vil jeg sørge for, at vi kommer ud til endnu flere virksomheder og skaber endnu større opmærksomhed om det vigtige samarbejde mellem Forsvaret og det civile arbejdsmarked.

Hvorfor er InterForce overhovedet vigtigt?

Det er det, for når virksomhederne melder sig ind i InterForce-samarbejdet, udviser de signalværdi om, at vi danskere står samlet i en usikker tid. InterForce arbejder for en stærk sammenhængskraft mellem erhvervslivet og Forsvaret.

Medlemskabet er en tilkendegivelse om, at de bakker aktivt op om Forsvaret, Hjemmeværnet og Reservestyrken og at de forstå alvoren i den globale situation, vi befinder os i lige nu.

Hvordan er du blevet modtaget ude i virksomhederne, når du har været ude at tale om InterForce?

Jeg har mødt stor forståelse. Både hos private og i det offentlige.

Hvis jeg bare skal fremhæve en oplevelse, var det, at Aarhus Kommune blev en del af InterForce. Nu kan samtlige 28.000 medarbejdere på Kommunens medarbejderportal se, at Aarhus Kommune støtter og anerkender samfundets behov for at kunne få frigjort Forsvarets frivillige og reservepersonel til uddannelse, løsning af nationale opgaver samt deltagelse i internationale operationer.