- By InterForce

Nu skal FN-resolutioner oversættes før danske soldater udsendes

Fremover kan et folketingsmedlem klage til Præsidiet, hvis en minister nægter at oversætte et vigtigt dokument, der bl.a. kan danne grundlag for at udsende danske soldater.

Af Morten Fredslund

Konkret er det besluttet at gøre en forsøgsordning permanent, så Udenrigsministeriet skal oversætte vigtige dokumenter, hvis et folketingsmedlem ønsker det. Det skriver Jyllands-Posten.

Folketingets Præsidium har enstemmigt vedtaget, at alle centrale dokumenter i Folketinget fremover skal være tilgængelige på dansk – blandt andet komplicerede FN-resolutioner, der danner grundlag for Danmarks deltagelse i krige og konflikter.

Det kunne for eksempel være de engelske FN-tekster, der lå til grund, da Folketinget i 2014 sendte danske kampfly på bombetogter over Irak i kampen mod terrorgruppen Islamisk Stat. Dengang blev beslutningen truffet og vedtaget på ganske få døgn, og det høje tempo betød blandt andet, at FN-resolutioner om de folkeretslige betingelser ved krigsindsatsen aldrig forelå på dansk. Ifølge Jyllands-Posten gentog historien sig i 2015, da Folketinget sendte danske specialstyrker til det krigshærgede afrikanske land Mali. Også her blev beslutningen truffet på baggrund af FN-dokumenter, som kun fandtes på engelsk.

Fremover skal Udenrigsministeriet oversætte vigtige dokumenter
fra engelsk til dansk, hvis et folketingsmedlem ønsker det.
Ill.: Morten Fredslund 

Men en oversættelse kan også være aktuel eksempelvis ved indgåelse af kontrakter som ved salget af DONG-aktier til Goldman Sachs, som Folketinget også skulle tage stilling til på baggrund af komplicerede dokumenter, som ikke var oversat til dansk.

Kan koste menneskeliv

Beslutningen er taget efter fem års pres fra særligt Enhedslisten og har været en mærkesag for partiets præsidiemedlem Christian Juhl lige siden, han kom i Folketinget i 2011.

“Jeg har især været forarget over, at vi ikke kunne få oversat dokumenter som kunne koste menneskeliv – for det kan det, når vi sender folk i krig. Det provokerede mig,” siger han til Jyllands-Posten.

Når det kommer til FN-resolutioner om kompliceret folkeret, så kommer man ikke langt med skoleengelsk, mener EL-politikeren ifølge avisen.

“Der sidder mange akademikere herinde, men det er altså ikke ret mange, der kan engelsk på folkeretsligt niveau. Hvis de siger det, så praler de,”siger han til avisen.

Beslutningen om at give folketingspolitikerne ret til at få oversat FN-resolutioner og andre centrale dokumenter er taget af Folketingets Præsidie og er derfor ikke umiddelbart offentlig tilgængelig. Men Christian Juhl bekræfter overfor InterForce News, at Præsidiet har besluttet at gøre den tidligere forsøgsordning permanent.