- By Birgitte Nielsen

Norddjurs Kommunes borgmester Kasper Bjerregaard fik i dag af KN-R Claus Winther overrakt et skjold som en synlig anerkendelse af, at Norddjurs Kommune indgår i InterForce samarbejdet.

Tv. Erhvervs- og Arbejdsmarkedschef Erik Holck Hansen, Virksomhedskonsulent Niels Frank, Ambassadør Claus Winther og Borgmester Kasper BjerregaardInterForce er et samarbejde mellem forsvaret og både private og offentlige virksomheder om forsvarets brug af reserven og Hjemmeværnets frivillige. Samarbejdet betyder blandt andet at militærfolk af reserven, veteraner og hjemmeværnsfolk, som til hverdag arbejder for eksempel i Norddjurs Kommune, kan indgå i forsvarssammenhænge så vidt arbejdet i kommunen tillader det, for at varetage deres hverv i forsvaret.

På mødet forud for skjoldoverrækkelsen deltog fra Norddjurs Kommune, udover borgmester Kasper Bjerregaard, Erhvervs- og Arbejdsmarkedschef Erik Holck Hansen og Virksomhedskonsulent Niels Frank. Begge er oprindeligt uddannet officerer af linjen, og Niels Frank er stadig aktiv i forsvarets reserve.

På mødet blev det drøftet hvilke mange og forskellige opgaver, hjemmeværnet støtter med til gavn for civilsamfundet. Vi kom også ind på at man som medlemsvirksomhed kan drage nytte af de kompetencer der er i forsvaret, hvor InterForce kan facilitere og deltage i erhvervsarrangementer med relevante forsvars relaterede indlæg. Endelig blev det drøftet at der er stor værdi for InterForce og Forsvaret i, at virksomheder og kommuner har en besluttet politik på området, som tilkendegiver rammerne for hvordan de ansatte eventuelt kan få mulighed for at deltage i deres forsvars relaterede aktiviteter.

På vegne af Norddjurs Kommune er jeg rigtig glad for at modtage skjoldet. Norddjurs Kommune er en stor arbejdsplads, og vi vil gerne sikre, at medarbejdere, som indgår i enten en civil eller militær forpligtelse i forsvaret, har gode vilkår for at gøre det. Jeg er meget stolt af, at vi nu modtager skjoldet” siger Kasper Bjerregaard og fortsætter “og så er jeg ikke i tvivl om, at de kompetencer man får ved at have erfaring fra enten den civile eller den militære del af reservestyrken, det er absolut også gode kompetencer i ens arbejde.”

Claus Winther der til daglig er salgsdirektør er også aktiv officer i reserven og engageret i InterForce som ambassadør for samarbejdet. “Jeg er en af de mange, der både har et fast job i det civile og samtidig er aktiv i reserven. Jeg ved derfor, hvor vigtigt et positivt syn på, at man gerne vil bidrage til forsvaret er, og at man faktisk kommer med kompetencer, der også kan bruges i ens faste, civile arbejde. Samtidig er det en synlig anerkendelse af, at man har forståelse for vores forsvar, ” siger Claus Winther og fortsætter: “Norddjurs Kommune har længe været medlem af InterForce og får nu et synligt bevis herfor.”