- By May-Britt Nissen

Mangeårig støtte Tailor Business Consulting modtager InterForce-skjold

På billedet ses regionsambassadør Michael Wallin (t.h.) sammen med ejer og direktør for Tailor Business Consulting Martin Lund Knudsen. Foto: privat.

Tirsdag d. 15. februar 2022: Oberstløjtnant af reserven Michael Wallin overrakte InterForce-skjold nr. 828 som det synlige bevis på Tailor Business Consultings medlemskab af og engagement i InterForce.
Tailor Business Consulting er ud over at være konsulenthus med speciale i strategi, marketing og salg også medejere af byggeriets hurtigt ekspanderende digitale platform, nemlig ”Grow Your Business”.

Da Martin Lund Knudsen for lidt over tre år siden stiftede selskabet Tailor Business Consulting, valgte han at forsætte sit engagement i InterForce. Fortsætte, idet Martin har i mange år bakket op om InterForce fra sit virke som Vice President for Marked, Salg, Tilbud & Projektudvikling i NCC Danmark, hvor han også var medlem af den danske direktion.

Martin Lund Knudsen udtaler:
“Et netværk, hvor ordentlighed, ideologi og loyalitet kommer før økonomiske interesser, er det, der altid har tiltrukket mig ved InterForce, ligesom det meningsfyldte i at kunne agere ambassadør for koblingen mellem forsvaret og det private erhvervsliv. Kan man støtte op om forsvarets interesser, som jo er en rygrad i det danske samfund, ja, så har man i mine øjne på det nærmeste en pligt hertil.”