- By Sisse Poulsen

Læsø Kommune får overrakt skjold

af Lars Raae.

”Man glemmer aldrig tiden i Forsvaret”

Det var ordene, hvormed borgmester Tobias Birch Johansen i Læsø Kommune beskrev sin værnepligt i 1999. Den sætning indledte et længere møde med borgmesteren og kommunaldirektør Kurt Bennetsen i forbindelse med, at Læsø Kommune fik overrakt et våbenskjold fra InterForce samt den medfølgende takkeskrivelse fra general Finn Winkler.

Både borgmesteren og kommunaldirektøren udtrykker på kommunens vegne glæde over, at de via medlemskabet af InterForce kan støtte forsvaret af Danmark ved at give reservister fra Forsvaret og frivillige fra Hjemmeværnet mulighed for at forrette tjeneste, når det er påkrævet.

Da befolkningstallet på Læsø ikke er så stort, så ser man ganske mange af de samme personer værende frivillige i Hjemmeværn og i brandvæsen.
Det samme gør sig gældende blandt kommunens ansatte – flere af dem har flere funktioner men som det udtrykkes på kommunens website, så gør den fremgangsmåde borgerbetjeningen optimal og gør kommunens tilbud ”let tilgængelige og overskuelige”.

Der hersker en særlig ånd på øen, hvor man hjælper hinanden og tager fat, når der er brug for det. Læsø er den kommune i Danmark, der har det højeste antal selvstændige i forhold til indbyggertallet. Det er selvstændighedskulturen, der præger samfundet.

Det er som regel muligt at finde arbejde på Læsø. Specielt håndværkere og personale inden for social- og sundhedssektoren er meget efterspurgt. Men den driftige iværksætter vil også møde et område, der har masser af potentiale for den rigtige person.

InterForce takker for, at Læsø Kommune er medlem af InterForce og derved støttet op om forsvaret af Danmark og vore danske værdier.

Læsø borgmester Tobias Birch Johansen får her overrakt InterForce skjold af ambassadør Lars Raae. (foto privat)