- By Morten Fredslund

Kvindelig reserveofficer består Jægerkorpsets patruljekursus

For første gang i Jægerkorpsets 60-årige historie har en kvindelig soldat bestået Jægerkorpsets syv uger lange patruljekursus. Hun er både reserveofficer og frivillig i Hjemmeværnets specialenhed, SSR. 

Af Morten Fredslund

Sammen med 14 kolleger af hankøn fra årets patruljekursus kan den 25-årige kvindelige løjtnant af reserven nu bære sit velfortjente patruljemærke i guld på højre skulder. 

Kvinden slår dermed en tyk streg under, at soldater fra Reservestyrken, som passer et civilt job til daglig, også kan træne sig op til at kunne bide skeer med de særlige krav, der indledningsvis stilles til soldater, som drømmer om at blive en del af Forsvarets specialoperationsstyrker.  

Jægerkorpsets Patruljekursus anses som det første trin på vejen til en karriere som egentlig jægersoldat, og kurset kræver såvel en fysisk som mental styrke, der ligger et godt stykke over gennemsnittet. Den kvindelige reserveofficer fortæller til forsvaret.dk, at hun blandt andet har brugt weekenderne hos Hjemmeværnets Særlig Støtte og Rekognosceringskompagni, SSR, til at opnå og vedligeholde de særlige mentale og fysiske krav. 

I Jægerkorpsets 60-årige historie er ingen kvinder hidtil blevet optaget i korpset. Det vil man gerne lave om på, og for nylig tog en 25-årig reserveofficer et epokegørende skridt, da hun gennemførte Jægerkorpsets patruljekursus. Arkivfoto: Morten Fredslund

Nr. 20, som reserveofficeren ønsker at blive kaldt, har gennemgået den to-årige løjtnantsuddannelse i Oksbøl, og havde forud herfor oparbejdet både militær erfaring og enkeltkæmperfærdigheder som konstabel. Det skriver forsvaret.dk. 

Det var de høje fysiske og mentale krav der motiverede Nr. 20 til at bruge weekender i SSR. Nr. 20 trænede sig op til at søge enkeltkæmperkursus på Bornholm, men fik aldrig en plads. For at udnytte den gode træningstilstand, målrettede hun derfor sin træning mod Hærens patruljekursus, der gennemføres af Jægerkorpset. Det næsten to måneder lange kursus går traditionelt forud for aspirantkurset, der leder frem mod optagelse som jægersoldat.

Træning både før og efter arbejde

“Jeg kendte ingen piger, som havde deltaget på patruljekursus, og vidste godt at chancerne for at gennemføre rent statistisk set var tæt på nul. Men jeg gjorde det af lyst og fordi jeg jo i forvejen var i en rigtig god træningstilstand. Og så havde jeg en drøm om at få patruljemærket, som i mine øjne er et signal om høj faglighed og dedikation,” siger Nr. 20 til forsvaret.dk.

I andre kulturer indgår kvinder som et naturligt bidrag i specialstyrkerne. Tv. ses en kvinde fra de afghanske sikkerhedsstyrker klar til at indtræde i en patrulje sammen med danske jægersoldater og frømænd, der i 2012 var udsendt for at træne de afghanske specialstyrker. Arkivfoto: Morten Fredslund

Den lange forberedelse til patruljekurset bestod af ca. 10 ugentlige træningspas. Op tidlig morgen klokken 5 og i svømmehallen, så på arbejde, og efter fyraften løb og styrketræning.

“Det var flere år uden ret mange byture og alkohol. Kvinder er længere om at opbygge styrken i kroppens muskler end mænd, og derfor kræver det også længere forberedelsestid, for at kunne honorere de samme fysiske krav. Jeg har brugt ca. 2,5 år, på at nå hertil rent fysisk. Det er dog heller ikke kun det fysiske aspekt, man skal huske og træne, men også det mentale. Det mentale er det, der spænder ben for de fleste, i løbet af kurset. Især det sidste halve år til kursus-start var intenst,” fortæller Nr. 20 til forsvaret.dk.

Da Patruljekursus 2020 blev skudt i gang, var 36 håbefulde soldater mødt op hos Jægerkorpset. Kurset omfatter undervisning i bl.a. patruljetjeneste, skydning, idræt og svømning, kortlære, sprængningstjeneste, pionertjeneste, sanitetstjeneste, observationstjeneste, feltkundskab, helikoptertjeneste, gummibådstjeneste og selvtillidsprøver. Kurset afsluttes med en benhård 10-døgnsøvelse, hvor de sidste får blev skilt fra bukkene, inden de sidste 15 kursister stod tilbage. 

Blev ansat hos Jægerkorpset

“Det hårdeste på kursus var en aften, en af de sidste uger, som bød på ilmarch. Vi blev kørt mange kilometer væk og sat af og skulle marchere hjem. Tidsfristen hed, som altid, ”hurtigst muligt”, og der handler det ganske enkelt om at æde sig selv hele vejen, for at nå det ukendte tidskrav,” fortæller Nr. 20.

Efter flere kilometers løb med fuld udrustning og mange kilo i rygsækken nåede hun i mål inden for kravet.

For Jægerkorpset var den samlede præstation på Patruljekurset så overbevisende, at Nr. 20 blev tilbudt ansættelse. Ikke som jægersoldat, men som pioner i oprettelsen af en kvindelig specialoperationskapacitet. En kapacitet der opbygges i samarbejde med Specialoperationskommandoen og Forsvarskommandoens kapacitetsudviklingsafdeling.

Den kvindelige reserveofficer, Nr. 20, er nu blevet ansat hos Jægerkorpset for at være med til at etablere en helt ny uddannelse for kvinder i specialoperationsstyrkerne. Arkivfoto: Morten Fredslund.“Det er helt nyt. Jeg skal være med til at planlægge, tilrettelægge og gennemføre en uddannelse for kvinder i specialoperationsstyrkerne. Vi skal indgå i operationer rundt om i verden, hvor kultur og kønsspecifikke forskelle i dag hindrer f.eks. indhentning af efterretninger”, slutter Nr. 20.

For Jægerkorpsets chef, oberstløjtnant Kåre Jakobsen, er ansættelsen af Nr. 20 et klart signal til alle kvinder, som har en drøm om at blive en del af Jægerkorpset.

“Vi har et klart ønske om at flere kvinder skal søge både Patrulje- og Aspirantkursus eller vores kommende uddannelse for kvinder. Kvinder vil tilføre både Jægerkorpset og specialoperationsstyrkerne generelt en yderligere kapacitet i både de nuværende – og fremtidens konflikter rundt om i verden”, understreger chefen.