- By Simon Staffeldt Schou

Københavns Politi støtter op om InterForce

Københavns Politi støtter op om InterForce
Politidirektør i Københavns Politi, Anne Tønnes, modtager InterForce-skjoldet af Oberst Peer Sander Rouff.

Den 22. maj modtog Politidirektøren i Københavns Politi, Anne Tønnes, et InterForce-skjold. Det blev overrakt af militær koordinator for InterForce Region Hovedstaden og chef for Landsdelsregion Øst, Oberst Peer Sander Rouff.

Ved overrækkelsen udtrykte Peer Sander Rouff stor taknemmelighed for Københavns Politis engagement i Reservestyrken. Flere medarbejdere i Politiet har kontrakt i Reservestyrken, og mange er frivillige i Hjemmeværnet. Ledelsen i Københavns Politi har derudover altid udvist stor forståelse for Reservestyrkens behov for militær uddannelse og øvelsesaktivitet.

Anne Tønnes berettede om ledelsens store interesse for InterForces arbejde, og det blev til en lang og god dialog. Peer Sander Rouff – som var ledsaget af eventkoordinator ved InterForce Region Hovedstaden Pauline Højlund Olsen – takkede for det tætte operative samarbejde. Det har altid været velplanlagt og godt og har bevist sit værd ved flere større hændelser og beredskabssituationer.

Tak for jeres støtte!