- By Birgitte Nielsen

Thorsø Hedegaard støtter InterForce

Oberst Peter Fausing og ambassadør Claus Winther fra Thorsø Hedegaard.

Thorsø Hedegaard er et mindre land- og skovbrug i Østjylland. I 2006 blev en del af landbrugsjorden udlagt til skovrejsning og vådområde. Bedriften drives som et kombineret land-og skovbrug samt opdræt af Palomino-heste og fungerer også som hestepension for private.

Indehaver Claus Winther er aktiv i forsvarets reserve og ambassadør for InterForce. Han er dermed en del af arbejdet med at styrke samarbejdet mellem forsvaret og civile private og offentlige virksomheder.