- By Anton Rask Hauge Steffensen

Skjoldoverrækkelse hos InterForce Region Hovedstaden

12. juni 2024 afholdt InterForce Region Hovedstaden et skjoldoverrækkelsesarrangement på Kastellet.

Efter overrækkelsen af InterForce-skjolde var der en let anretning og mulighed for networking blandt deltagerne.

For anden gang i 2024 inviterede InterForce Region Hovedstaden, til et skjoldoverrækkelsesarrangement på Kastellet, hvor 13 støttevirksomheder mødte op for at blive fejret for deres opbakning til Forsvaret, Hjemmeværnet og Beredskabet.

Støttevirksomhederne blev budt velkommen af regionsambassadøren for InterForce Region Hovedstaden, oberstløjtnant Michael Wallin i Kastellets informationscenter for monumentet for Danmarks internationale indsats efter 1948, hvor der var mulighed for at læse og høre om alle de danske udsendelser. Herefter holdt Michael en velkomsttale, hvor han fortalte om InterForce, InterForce arrangementer, mulighed for networking og vigtigheden af virksomhedernes opbakning til Forsvarets reserve og Hjemmeværnet samt den sikkerhedspolitiske situation.

Efter velkomsttalen gik alle til monumentet for Danmarks internationale indsats efter 1948; En tid, Et sted, Et menneske, hvor der var en kort fortælling om monumentet og dets opbygning. Ved monumentet holdt formanden for InterForce Region Hovedstaden, Martin Bøge Mikkelsen, først en tale, hvorefter han overrakte et InterForce skjold til de deltagende medlemsvirksomheder som et symbol på det tætte bånd mellem virksomhederne og InterForce.

InterForce-skjoldet blev overrakt til:

Always Hunting ApS
Creditsafe Denmark ApS
EAGLE SHARK A/S
ODU Denmark ApS
PEAK Safety
UCplus A/S
HORTEN
Vammen Digital Consulting
ADAPT A/S
Platform
Teledyne RESON A/S
DEKRA A/S
Carl Ras

Efter ceremonien blev der budt på en let anretning, hvor der var tid til at netværke mellem deltagerne. InterForce Region Hovedstaden vil gerne takke virksomhederne for en god dag på Kastellet. Vi glæder os til det fortsatte samarbejde.

Tak for støtten!

Alex Pedersen, Carl Ras
Andreas Christiensen, HORTEN
Benjamin Klint, DEKRA
Clemen Ditlevsen, Platform
Kristian Eggeling, PEAK Safety
Kristian Schmidt Vammen, Vammen Digital Consulting
Lars Munk, RESON
Mads Hastrup, ODU Denmark
Mads Walbom, Eagle Shark
Morten Kofoed-Larsen, Creditsafe Denmark
Niels Kristian Christensen, ADAPT
Nikolaj Trier, Always Hunting
Stefan Hylleborg, UCplus