InterForce Region Midtjylland er et stort netværk af midtjyske virksomheder fra hele regionen, som deler et fælles mål: At støtte de frivilliges arbejde i forsvaret og tage et medansvar i udviklingen medarbejdere både på og udenfor arbejdspladsen.

Kontakt Region Midtjylland:
InterForce Region Midtjylland
Skive Kaserne
Sdr. Boulevard 15, 7800 Skive

Overassistent Birgitte Nielsen
Telefon: 2541 5363
E-mail: midtjylland@interforce.dk  


Interforce Region Midtjylland

Interforce Region Midtjylland er et netværk af ca. 460 medlemsvirksomheder fra hele regionen. Medlemmerne repræsenterer mange forskellige brancher og består af store såvel som mindre virksomheder.

Blandt medlemmerne kan nævnes koncerner som Danish Crown, Arla Foods, og Grundfos, men også de mellemstore virksomheder og mindre håndværker virksomheder, som f.eks. Hotel Smedegaarden og Horsens Værktøjsfabrik, er stærkt repræsenteret i fællesskabet. InterForce Region Midtjylland består ligeledes af flere offentlige virksomheder som Aarhus Universitet (Herning) og regionens mange kommuner.

I InterForce Region Midtjylland, er der plads til alle virksomheder. Det er ikke en forudsætning, at du som virksomhed har medarbejdere med tilknytning til forsvaret, – men blot har et ønske om, at støtte forsvarets arbejde og anerkender samfundets behov for, at få frigjort reserven og de frivillige til uddannelse og deltagelse i forsvarets opgaver.

Hvorfor være en del af Interforce Region Midtjylland?

Ved at vise din støtte og tilmelde dig InterForce, er din virksomhed med til at tage ansvar for udviklingen af det danske forsvar og ikke mindst bevarelsen af reserven.  Udover at støtte dette gode formål, får din virksomhed også en unik indsigt i forsvaret og deres opgaver, – og får samtidig skabt stærke relationer, ikke kun med forsvaret, men ligeledes med andre støttevirksomheder.

Har du medarbejdere fra hjemmeværnet eller forsvarets reserve ansat i din virksomhed, giver du også dem mulighed for, at tilegne sig nye kompetencer gennem deres uddannelse i forsvaret. Disse kompetencer vil på mange områder gøre medarbejderne stærkere i deres civile arbejdsliv, hvor de kan bringe ny viden og nye værktøjer i spil.

Unikke og spændende arrangementer

Som støttevirksomhed i InterForce Region Midtjylland får du og din virksomhed adgang til flere spændende arrangementer i løbet af året, som er tilpasset regionen. Her kan bl.a. nævnes besøg hos Jægerkorpset, særlige virksomhedsbesøg, foredrag, jagter i militær-øvelsesterræn osv.

Ved disse arrangementer er der mulighed for at få unikke oplevelser, lære mere om forsvaret og skabe relationer med de andre InterForce virksomheder. Udover regionens egne tiltag vil der være flere arrangementer i andre regioner og på landsplan, som alle støttevirksomheder har mulighed for at deltage i.

Arrangementerne er ligesom medlemsskabet gratis, og skal ses som et unikt tilbud til vores medlemsvirksomheder

Du kan læse mere om kommende arrangementer under Arrangementer, eller du læse om tidligere arrangementer under Nyheder

Formand for Region Midtjylland
Bankdirektør og konsul Peter Vinther Christensen, Salling Bank

Militær koordinator for Region Midtjylland
Oberst Flemming Agerskov, Landsdelsregion Vest

Forretningsudvalg
Direktør Lars Johansson 
Senior Vice President Group HR Stine Würtz Jepsen, Terma A/S    
Head of Operations Per B. Andersen, APM Terminals Aarhus
Direktør Søren Vestergaard, Skabertrang
Direktør Henrik Herold, Randers Regnskov

For at informere bredere omkring InterForce, findes der i Region Midtjylland et ambassadørkorps. Korpset har til formål at informere og kontakte virksomheder i regionen samt skabe gode relationer mellem nye og eksisterende virksomheder.

Ambassadørerne står klar til at hjælpe dig ved spørgsmål, særlige forespørgsler eller problemstillinger – og kan kontaktes på mail via midtjylland@interforce.dk

Region Midtjyllands ambassadører

Direktør Lars Johansson
Head of Operations Per B. Andersen, APM Terminals Aarhus
Direktør Søren Vestergaard, Skabertrang
Direktør Henrik Herold, Randers Regnskov
Chefrådgiver Mogens N. Kristensen, Danica Pension
Salgsdirektør Claus Vinther Jensen, Tivoli Audio
Direktør Hans Jørn Laursen, Viborg KommuneI sommeren 2020 lanceredes det store InterForce Årsmagasin i seks individuelle udgaver: 32 siders “fælles stof” og 8 sider unikke for hver region. Læs den midtjyske version her (link til pdf).

Her kan du læse om kommende arrangementer i Region Midtjylland.

Husk at du også kan tilmelde dig arrangementer fra de andre InterForce-regioner, med mindre andet specifikt er nævnt i omtalen af et arrangement.

Nyheder fra Region Midtjylland