InterForce Region Nordjylland blev etableret  22. november 2001 og dækker samme areal som den civile regionsindeling.

Kontakt Region Nordjylland:
Aalborg Kaserner
Gl. Høvej 34
9400 Nørresundby

OASS Erik Buus Pilgaard:
Telefon: 7281 1322 Mobil: 2299 0137
E-mail: Nordjylland@interforce.dk
Åbningstider: man-tirs: 0730-1230 og tors-fre: 0730-1230

Interforce Region Nordjylland

InterForce, Region Nordjylland, har igennem årene fået opnået at skabe et godt netværk med omkring 220 støttevirksomheder, der repræsenterer mange forskellige brancher og er såvel store som små. Vi arbejder for at udbrede kendskabet til og forbedre vilkårene for Reservister. Reservister er reservestyrken af tidligere militære medarbejdere, der stadig ønsker at støtte forsvaret af Danmark og derfor har en kontrakt med Forsvaret, eller det er personer der er frivillige i Hjemmeværnet.

At oprette sig som støttevirksomhed i InterForce medfører ingen økonomiske, juridiske eller andre forpligtigelser; man tilkendegiver blot, at man støtter Forsvaret og bakker op om reservisterne.

InterForce består bl.a. af ambassadører, der foretager virksomhedsbesøg, hvor de bl.a. vil forklare, hvad det betyder for reservisterne, at deres arbejdsplads støtter dem, og hvad virksomhederne kan gøre for at støtte op om reservisterne og dermed Forsvaret og hele det danske samfund.

Til vore støttevirksomheder afvikler vi i løbet af året 4-6 arrangementer, med bl.a. højaktuelle emner, virksomhedsbesøg, Forsvarets arbejdspladser og meget mere, og har du jagttegn, så afholder vi 2 hagljagter samt 1 riffeljagt.  Arrangementerne, med undtagelse af riffeljagten, der er mod en mindre egenbetaling, er selvfølgelig gratis. Ved disse arrangementer er der rigtig gode muligheder for at få et godt indblik i Forsvaret, hyggeligt samvær samt at opbygge jeres eget regionale netværk yderligere.

Formand for Region Nordjylland

Hr. Jan Werner Jensen, Adm. Direktør Hydrema A/S

Militær koordinator Region Nordjylland

Oberst Jess Møller Nielsen, Chef for Trænregimentet

Forretningsudvalget

Kommandørkaptajn Jan Landberg Svendsen, Chef for Flådestation Frederikshavn

Oberst Lars Christian Hedemark, Chef Air Transport Wing Aalborg

Oberstløjtnant Jan Johansen, Chef Hærhjemmeværnsdistrikt Nordjylland

Hr. Henrik Lykke Straarup Major-R Chef Ambassadørkorps

Hr. Niels Kjær Hemmingsen, Lufthavnsdirektør Aalborg Lufthavn

Hr. Søren Gais Kjeldsen, Direktør i Energi- og Miljøforvaltningen Aalborg Kommune

Hr. Mikael Justesen, Direktør for TV2/Nord

Hr. Lars Krull, Senior Advisor ved Aalborg Universitet

Her kan du se portrætter af regionens ambassadører. Nærmere information om, hvad InterForces ambassadørkorps er, kan du læse (attaveqaat)..I sommeren 2020 lanceredes det store InterForce Årsmagasin i seks individuelle udgaver: 32 siders “fælles stof” og 8 sider unikke for hver region. Læs den nordjyske version her (link til pdf).

Her kan du læse om kommende arrangementer i Region Nordjylland. Husk, at du også kan tilmelde dig arrangementer fra de andre InterForce-regioner, med mindre andet specifikt er nævnt i omtalen af et arrangement.

Nyheder fra Region Nordjylland