- By Birgitte Nielsen

Pindstrup Mosebrug A/S er nyt medlem af InterForce

Major-R Mogens N. Kristensen overrækker InterForces skjold til CEO Torben Brændgaard Pindstrup Mosebrug A/S. Foto: pivat

Pindstrup Mosebrug A/S beskæftiger over 860 medarbejdere globalt, har produktion i fem lande og sælger sine produkter i mere end 100 lande. Firmaet er blandt verdens førende leverandører af voksemedier til den professionelle gartnerindustri.

CEO Torben Brændgaard udtaler: ”Pindstrup Mosebrug A/S er store arbejdspladser lokalt, hvor vi har produktion, og derfor er det også vigtigt for os at tage et socialt ansvar i lokalområdet. Vi har stor sympati for det arbejde, InterForce gør for at skabe et samarbejde mellem Forsvaret og erhvervslivet lokalt og nationalt. Det samfundsansvar, som Hjemmeværnet og Forsvaret påtager sig for at bevare frihed og sikkerhed her i Danmark, vil vi gerne yde vores del til, hvis det er muligt. Med min egen baggrund som officer af reserven ved jeg, at de kompetencer, vore medarbejdere evt. kunne få gennem tjeneste i Hjemmeværnet og Forsvaret, er meget værdsat i hverdagen. Det er egenskaber som overblik i stressede situationer, udholdenhed, planlægning m.m. jeg ser hos de personer, der både har civilt job og militær tjeneste hos Hjemmeværnet og Forsvaret, og som jeg sætter stor pris på.”