- By Birgitte Nielsen

JanHJ Consulting får anerkendelse

Direktør Jan Hjortshøj og ambassadør Claus Winther. Foto: privat.

I dag fik Jan Hjortshøj fra JanHJ Consulting udleveret et InterForce-skjold, som tak for støtten til InterForce. Jan er ud over at arbejde i Hærkommandoen som konsulent også aktiv i forsvarets reserve: Han er oberstløjtnant af reserven og chef for reservestyrken i Arktisk Kommando. Med denne baggrund har Jan flere gange holdt spændende indlæg på forskellige InterForce-arrangementer, ligesom han også selv har virket som InterForce-ambassadør.