- By Karina Bønnelykke

Hilsen til Region Sjællands støttevirksomheder

Formand Lis Tribler og militær koordinator, oberst Jens Ole Rossen-Jørgensen, der er chef for Gardehusarregimentet, sender nedenfor en hilsen til InterForce Region Sjællands støttevirksomheder.

Lis Tribler og Jens Ole Rossen-Jørgensen, InterForce Region Sjællands to frontpersoner. Foto: Patrick Niemann Kjellerup, presseofficer.

Det er nu et år siden, vi i InterForce startede med hjemmearbejde grundet Covid-19. Der var nok ingen, der havde forudset, at vi her et år efter i de samme sammenhænge, det er muligt, stadig arbejder hjemmefra. Dette har samtidig betydet, at vi ikke har kunnet invitere jer til de planlagte arrangementer i 2020, og det samme gør sig nok også gældende for første halvdel af 2021. Men nu er foråret her, flere bliver vaccineret, og vi begynder så småt at planlægge på vores første arrangement, et Cyber-arrangement, som afholdes i Holbæk Sports by.

Tiden her under Covid-19 har regionssekretariatet og ambassadørerne brugt på at opdatere vores nye CRM-system. Vi har derfor haft både telefonisk kontakt til jer samt kontakt pr. mail. Dette for at tilsikre de helt korrekte kontaktoplysninger til jer kontaktpersoner. Det er vi nu ved at være i mål med. Tak for hjælpen.

Det næste, vi sætter særlig fokus på, er den fortsatte udlevering af skjolde. Som tak for opbakningen til forsvaret og Reservestyrken uddeles skjolde til alle støttevirksomheder. De af jer, der endnu ikke har modtaget et skjold, vil i 2021 blive kontaktet af vores ambassadører med henblik på en aftale om at komme forbi jer.

www.interforce.dk er der mulighed for at følge med i vores arrangementer, nyheder og meget mere. Det er også herinde nye støttevirksomheder kan tilmelde sig. Skulle I have kendskab til virksomheder, der kunne være interesseret i at være støttevirksomhed, tage samfundsansvar og bakke op om Reservestyrken, så sig endelig til eller henvis dem til hjemmesiden.

Til sidst kan vi oplyse, at InterForce Årsmagasin 2021 forventes at udkomme med udgangen af april måned. I årsmagasinet har vi bl.a. fokus på medarbejderne i InterForce Region Sjælland, men også på flere virksomheder, der har reservister ansat, og hvordan de sikres vilkår, der tilgodeser, at de kan varetage deres militære forpligtigelser og samtidig komme tilbage i virksomheden med flere kompetencer, der kan gøre medarbejderen endnu stærkere i vedkommendes civile arbejdsliv.

Husk, at der altid er mulighed for at få tilsendt flere eksemplarer af Årsmagasinet til uddeling i jeres virksomhed.

Vi glæder os til at se jer igen og skabe endnu flere gode relationer mellem jer og forsvaret, og støttevirksomheder imellem.

Med venlig hilsen

Lis Tribler
Byrådsmedlem, tidl. borgmester
Formand for InterForce Region Sjælland
Slagelse Kommune

Jens Ole Rossen-Jørgensen
Oberst, kammerherre
Militær koordinator for InterForce Region Sjælland
Chef for Gardehusarregimentet