- By InterForce

Flere danskere ønsker flere penge til forsvaret

42 procent af danskerne ønsker ifølge en frisk meningsmåling flere penge til forsvaret. Det er en stigning på 12 procentpoint i forhold til en tidligere måling.

Af Morten Fredslund

Den nye meningsmåling er foretaget af Kantar Gallup for Berlingske i kølvandet på NATO-topmødet i juli, hvor den amerikanske præsident, Donald Trump, sendte en opsang til medlemslandene om at indfri løftet om at afsætte to procent af BNP til forsvar.

I målingen er 42 procent af de adspurgte danskere enige eller overvejende enige i, at Danmark bør afsætte to procent af bnp til forsvar. 45 procent er ikke.

Tallene i den nye meningsmåling er ifølge chef for Institut for Militære Operationer
ved Forsvarsakademiet, Jens Ringmose, overraskende. Foto: FAK.


Men til trods for at spørgsmålet deler danskerne, er andelen af danskere, der ønsker flere penge til forsvaret isoleret set stigende. I en lignende måling, som Norstat foretog for Altinget i december 2016, hvor VLAK-regeringen offentliggjorde, at man ville sikre et ”substantielt løft” til forsvaret, var blot 30 procent tilhængere af øgede forsvarsudgifter, mens 47 procent af vælgerne var imod.  

Og går man 11 år tilbage, var modstanden endnu mere udtalt. Her viste en meningsmåling foretaget af Analyse Danmark for Ugebrevet A4, at 63 procent af danskerne dengang mente, at der burde bruges færre eller meget færre penge på det militære forsvar. Blot fem procent af befolkningen mente dengang, at der skulle bruges flere penge.

Overraskende tal

De seneste tal i Kantar Gallup-målingen overrasker da også Jens Ringsmose, chef for Institut for Militære Operationer ved Forsvarsakademiet.

”Det er bemærkelsesværdigt, at vi er kommet hertil. Det plejer ikke at være en sællert at bruge flere penge på forsvaret,” siger han til Berlingske og giver et bud på hvorfor:

”Måske er der ved at brede sig en erkendelse af, at den liberale verdensorden i høj grad er i danskernes interesse, og at den nødvendigvis må understøttes af magt, herunder militær magt.”

Danmark brugte sidste år omkring 1,12 procent på forsvaret. En øgning af det danske forsvarsbudget til to procent af bnp vil ifølge Ritzau kræve en ekstrabevilling på omtrent 17 milliarder kroner.

I en frisk meningsmåling bragt i Berlingske, er danskerne delte, når handler om, hvorvidt
man skal øge forsvarsudgifterne eller ej. Arkivfoto: Morten Fredslund