- By Søren Vestergaard

Censec modtager InterForce-skjold

CenSec’s CEO Klaus Bolving (tv) modtager InterForces skjold fra oberstløjtnant Jan Hjortshøj, InterForce-ambassadør. Foto: privat.

CenSec (Center for Sikkerhedsindustrien i Danmark) er med sine ca. 140 medlemsvirksomheder den primære klyngeorganisation blandt de små og mellemstore danske virksomheder, der er eller ønsker at blive leverandører til forsvars-, rum- og sikkerhedsindustrien, samt jernbane, off-shore og den maritime industri.

CenSec blev grundlagt i 2004 og i 2007 etableret som et industrinetværk. I 2018 blev CenSec godkendt af Uddannelses- og Forskningsministeriet til også at være ”Nationalt Innovationsnetværk for Sikkerhed” (Inno-Sec). Inno-Sec har som formål at styrke små og mellemstore virksomheder inden for brancherne Defence, Space og Security.

CenSec samarbejder tæt med brancheorganisationer, myndigheder og netværk inden for alle industriområderne. CenSec’s mission er todelt:

• At udvikle forretningsmæssige netværk blandt mindre og mellemstore virksomheder inden for forsvars-, rum- og sikkerhedsindustrien og tilstødende højteknologiske industrier.

• At tilbyde virksomhederne assistance til at opbygge markedsviden, kompetencer og uddannelse, så de kan deltage i de forretningsmæssige netværk.

I den kontekst er det naturligt at CenSec støtter Interforce og  CEO Klaus Bolving ser også potentiale  for et nærmere samarbejde om fælles aktiviteter på nationalt plan.