- By Simon Staffeldt Schou

3 måneder til Uniform på jobbet-dag

Så er der kun tre måneder til, at der igen bliver holdt Uniform på jobbet-dag i Danmark. Det sker nemlig

Onsdag d. 25. september

Den dag hylder en lang række virksomheder og offentlige institutioner landet over deres medarbejdere, der ved siden af deres civile job er reservister eller frivillige i Forsvaret, Hjemmeværnet eller Beredskabsstyrelsen.

Det sker ved, at reservisterne og de frivillige må bære uniform på jobbet denne ene dag.

Du kan læse meget mere om dagen her: www.uniformpåjobbet.dk

Uniform på jobbet-dag