- By Sisse Poulsen

Jammerbugt Kommune får overrakt InterForce skjold, som tak for støtten til Forsvaret.

Af Lars Raae.

Siden opstarten af InterForce i 1999 har Jammerbugt Kommune været med og støttet op om arbejdet. For at udtrykke sin taknemmelighed for hjælpen og støtten til vore kolleger, deres familier samt kommunens mangeårige medlemskab har InterForce overrakt et skjold til kommunen

Efter den formelle overrækkelse til kommunens Borgmester, Mogens Christen Gade, var det tid til at mindes de ”gode gamle dage” fra dengang borgmesteren selv var i Forsvaret. 

”Det var os med de røde tørklæder”

Det var den første sætning borgmester Mogens Gade sagde, da han blev spurgt om, hvorvidt han havde været i Forsvaret. De røde tørklæder var et symbol på, at enheden, som borgmesteren tilhørte, var fra luftværnet i Flyvevåbnet. Borgmesteren fortalte også om, da han og en soldaterkammerat skulle ” melde fly ind”. Som så mange andre tidligere soldater, så hænger de specielle udtryk fra Forsvaret ved.

Under besøget fra InterForce fremgik det med stor tydelighed, at Forsvaret og vores ansatte er et fokuspunkt i Jammerbugt Kommune. Eksempelvis var kommunen en af de første kommuner til at arrangere flagdag for Forsvarets veteraner med bopæl i Jammerbugt Kommune. I kommunen ligger også foreningen Veteran Oasen, som er et fristed for Region Nordjyllands veteraner. I samarbejde med Veteran Oasen og Veterancenter Danmark udnævnte kommunen 1. januar 2022 en veterankoordinator, Kenneth Steffensen, som støtter op om inklusion af veteraner i nye fællesskaber. Han er selv tidligere udsendt i Kosovo og Bosnien, og har status af veteran. 

I Jammerbugt Kommune er der ca. bosat 400 borgere, der tidligere har været udsendt i international tjeneste som eksempelvis soldat, sygeplejerske, betjent, læge mv. Veteran Danmark vurderer, at ca. 10-15% af veteranerne har forskellige udfordringer.

InterForce takker for støtten til Forsvaret.

Borgmester Mogens Gade får her overrakt InterForce skjold af ambassadør Lars Raae. (foto privat)