- By Anton Rask Hauge Steffensen

Jagt på Højstrup øvelsesterræn

35 virksomhedsledere fra InterForce Region Syddanmark deltog i jagten på Højstrup øvelsesterræn, hvor 10 virksomhedsledere også fik overrakt InterForce-skjoldet.

10 Interforcevirksomheder fik udleveret Interforce-skjoldet.
Fra venstre: Lars Brix Smedegaard fra Brix Smedegaard A/S, Jimmy Frisk fra Carl Stahl A/S, Erik Koller Jacobsen fra DK-REN ApS, Mathias Blohm fra Effimat Storage A/S, Kim Poulsen fra Fotograf Kim Poulsen, Lars U. Borch fra Lotus Heating Systems A/S, Morten Mamsen fra Mamsen Smed & Montage ApS, Peter Smærup fra PS Consult-event, Jette Jakobsen fra TRESU A/S og Ole B. Folmer fra Unibolt A/S.

Interforce jagten i Odense Lørdag den 11. november 2023 var en rigtig god dag for 35 virksomhedsledere, som var velarrangeret af Hjemmeværnsdistrikt Fyn. Før jagten gik ind, introducerede Seniorsergent Robert Blohm deltagerne til det kæmpe arbejde Fyens hjemmeværnssoldater udfører. For eksempel under stormfloden nogle uger tidligere i det sydfynske, hvor indsatsen fra Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen reddede store værdier.

InterForce ambassadør Jesper B. Ladefoged kunne fortælle om det nyeste InterForce initiativ, hvor fem store danske virksomheder har meldt sig som InterForce støttevirksomheder. Støttevirksomhedskonceptet indebærer, at virksomheden i personalehåndbogen indskriver retten til fem dages løn til medarbejdere, der hjælper samfundet i Hjemmeværnet, Reserven eller Beredskabet.

Desuden kunne Jesper B. Ladefoged også overrække InterForce-skjoldet til 10 af de nye virksomheder, der endnu ikke havde fået skjoldet, og i den forbindelse også sige et stort tak til både de 10 nye og de øvrige 25 virksomheder for støtten.

Seniorsergent Robert Blohm fra Hjemmeværnsdistrikt Fyn gennemførte en god introduktion til samfundets beredskab i almindelighed og hjemmeværnsdistrikt Fyns indsats i stormfloden i oktober i særdeleshed, inden Robert Blohm ledte jagten på Højstrup øvelsesterræns ca. 200 hektar.

Selve jagten blev ledet på sikker og rolig vis af Seniorsergent Robert Blohm. Og med masser af mulighed for både at danne et netværk med nye forretningsforbindelser og for at nyde naturen. Dagen blev afsluttet med en velfortjent omgang gule ærter tilberedt og serveret af Hjemmeværnsdistriktets meget erfarne og fornøjelige forplejningsgruppe, der med en gennemsnitsalder på over 70 år på fantastisk vis illustrerer engagementet for at støtte Hjemmeværnets soldater.

Tak for støtten til alle deltagere i jagten og et stort tak til Hjemmeværnsdistrikt Fyn.