- By Sisse Poulsen

Jacob Nitter Sørensen udpeget som formand for InterForce Grønland

Siden InterForce Grønlands åbning har dets forretningsudvalg været i gang med at konstituere sig, og valget af formand er nu på plads.

Af Liv Inuk Oldenburg Lynge

Mandag d. 14. december 2020 fik InterForce Grønland en formand for dets forretningsudvalg. Det er forsvarschefen, general Flemming Lentfer, sammen med den øverste formand for InterForce, tidligere minister Søren Gade, der har peget på administrerende direktør for Air Greenland Jacob Nitter Sørensen, der altså nu har accepteret hvervet.
Jacob Nitter Sørensen kan derfor nu tilføje ”formand for InterForce Grønland” til sit lange cv, der allerede har titler såsom kaptajn, training manager, chefpilot og flyvechef.

Jacob Nitter Sørensen får overrakt InterForces medlemsskjold af InterForce Grønlands militære koordinator, Dan B. Termansen. Foto: Liv Inuk Oldenburg Lynge.

”Det, InterForce arbejder for, er meget lig den CSR-politik, som vi i Air Greenland arbejder for, nemlig at skabe og sikre værdi, ikke kun for vores virksomhed og vores medarbejdere, men også for lokalsamfundet. Derfor tror jeg på, at de kompetencer, ansatte vil kunne opbygge ved at være del af et lokalt beredskab for forsvaret, vil være ekstremt gavnlige for virksomheden. Samtidig mener jeg også det er vigtigt at vi som virksomhed gennem vore medarbejdere bidrager til beredskabet i vores eget land i det omfang det er muligt.
Det er noget af det, som InterForce Grønland arbejder for, og derfor helt klart noget, man bør bakke op om,” udtaler Jacob Nitter Sørensen.
I spidsen for forretningsudvalget skal formanden virke for at udbrede kendskabet til InterForce:
”Som formand for InterForce Grønland ser jeg frem til at styrke relationerne mellem det grønlandske erhvervsliv og forsvaret,” siger Jacob Nitter Sørensen.
Fra hele InterForce, ikke mindst InterForce Grønlands sekretariat, ønsker man Jacob Nitter Sørensen stort tillykke med formandsskabet og ser meget frem til samarbejdet.
InterForce Grønland blev åbnet af forsvarsminister Trine Bramsen ved en ceremoni i Arktisk Kommando d. 6. august 2020.

***

I hver af de seks InterForce–regioner i Danmark samt i InterForce Grønland er der udpeget en lokal, civil erhvervsleder som formand samt en militær koordinator fra et militært tjenestested i området. Sammen står en sådan duo i spidsen for det stedlige forretningsudvalg for InterForce, sammensat af offentlige og private ledere.
InterForce Grønlands forretningsudvalg består foruden formanden af følgende:
• Dan B. Termansen, vicechef for Arktisk Kommando og militær koordinator for InterForce Grønland
• Kristian Reinert Davidsen, adm. direktør for Tele Post
• Karen Arleth, souschef for Departement for Natur og Miljø, Grønlands Selvstyre
• Ulla Lynge, sekretariatschef for CSR, Greenland
• Marie Fleischer, vicekommunaldirektør for Sermersooq Kommune
• Bjørn Bay, politimester for Grønlands Politi
• Martin B. Kviesgaard, direktør for GrønlandsBANKEN