- By InterForce

InterForces første sekretariatsleder død

Den første leder af InterForce-Sekretariatet, Jørn Højlund Brandt, døde kort før jul, 79 år gammel.

Af Morten Fredslund

I år har InterForce eksisteret i 20 år, men allerede i 1997 blev Jørn Højlund Brandt hentet til den daværende Forsvarskommando i Vedbæk som seniorkonsulent. Det var daværende forsvarschef, general Christian Hvidt, der havde hidkaldt Jørn Højlund Brandt, som var oberstløjtnant af Reserven og tidligere underdirektør i Danske Bank med ansvar for bankens store uddannelsesafdeling. 

Forsvarskommandoen i Vedbæk, hvor InterForce-Sekretariatet var placeret fra stiftelsen i 1999 til 2006, hvor man flyttede til Arsenaløen. Foto: Rudersdal Kommune.

Jørn Højland Brandt var tillige netværkschef i Dansk Management Forum, og netop etablering af netværk fik den garderhøje reserveofficer i høj grad brug for de kommende år. Opgaven, eller projektet om man vil, som Christian Hvidt bad Jørn Højlund Brandt sætte i søen, var etableringen af et nyt samarbejdsorgan mellem forsvaret og erhvervslivet, der skulle sikre, at reservepersonel kunne få frihed eller længerevarende orlov fra den civile arbejdsplads for at løse opgaver for forsvaret. Specielt til de internationale missioner, som dengang havde givet forsvaret et øget behov for at kunne trække på reservepersonel i op til seks måneder ad gangen. 

Navn, logo og information

I tæt samarbejde med Christian Hvidt og den efterfølgende forsvarschef, Jesper Helsø, blev det dermed Jørn Højlund Brandt, der støbte kuglerne til InterForce-navnet, InterForces første logo, støttebeviset, InterForce News, de første informationsfoldere samt ikke mindst de første InterForce-arrangementer. I sin røde Alfa Romeo kørte Jørn Højlund Brandt også ofte selv ud til forsvarets tjenestesteder for at udbrede budskabet om InterForce, når reservepersonel var samlet til diverse arrangementer. Han var også primus motor ved etableringen af InterForce regionale struktur i 2000, som i store træk stadig ser ud som dengang med regionale komitéer, en regional formand og en regional militær koordinator – dengang kaldt militær tovholder. 

Det var dog især under det seje træk med selve etableringen af InterForce fra ”bar mark”, at Jørn Højlund Brandts store personlighed og lune kombineret med hans evne til at bringe folk sammen, slog igennem. Hurtigt blev en komité med forhenværende minister Knud Heinsen og CEO’s fra allerøverste hylde i dansk erhvervsliv sat sammen. Blandt andet for at sætte rammer og danne et kommisorium for InterForce. Men især for at sprede InterForce formål og budskab i diverse erhvervsnetværk og VL grupper med det erklærede mål at få de dengang 200 største danske virksomheder med i InterForce. I dag har InterForce 1.805 private og offentlige virksomheder i sit medlemskartotek. 

Jørn Højlund Brandt forblev leder af InterForce Sekretariatet frem til 1. september 2004. Jørn Højland Brandt, der var Ridder af Dannebrogsordenen, døde den 15. december 2018.