- By Simon Staffeldt Schou

InterForces bestyrelse drøftede fremtidens strategi

Hjemmeværnet beværtede i Skalstrup, da InterForce-Komiteen var samlet for første gang siden 2019. Under ledelse af formand Søren Gade og forsvarschef Flemming Lentfer drøftede komiteen fremtidens strategi for samarbejdet mellem forsvar og erhvervsliv.

Tekst og foto af Thorbjørn Hein

InterForce-Komiteen består af en bred vifte af topchefer fra offentligt og privat erhvervsliv, generalsniveauet i forsvaret samt andre interessenter såsom faglige organisationer og repræsentanter fra Hjemmeværnets frivillige.

Formand Søren Gade bød velkommen.

Den 24. september var komiteen samlet igen, efter to års coronapause, beværtet af Hjemmeværnskommandoen og de frivillige fra Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- og Vestsjælland.

Forsvarschef, general Flemming Lentfer både orienterede og deltog i debatten.

Det overordnede emne til drøftelse var en udmøntning af InterForces nye strategi for, hvordan Reservestyrken bedst understøttes via samarbejde mellem forsvaret og erhvervslivet. Strategien er udarbejdet under ledelse af InterForce-Sekretariatet og efter sommerferien godkendt af formandsskabet i InterForce, nemlig MEP Søren Gade og general Flemming Lentfer.

Differentieret medlemskab?
Fra strategien kan man aflede en række hovedopgaver, og en af dem er at undersøge, om virksomheder skal kunne være medlemmer på forskellige niveauer. I dag er der kun ét niveau, nemlig det juridisk uforpligtende, som lægger op til, at medlemskabet er et spørgsmål om holdning. Sekretariatschef Finn Winkler præsenterede, hvordan man i fx UK som virksomhed kan netop forpligte sig til at bevilge frihed til reservistmedlemmer, ansætte veteraner m.m.

Finn Winkler skød debatten i gang.

De interessante perspektiver blev diskuteret af komiteen, herunder hvad man så kunne tilbyde virksomheder til gengæld i en post-coronatid, hvor tanker om øget national forsyningssikkerhed er på banen. InterForce-Sekretariatet skal analysere videre på muligheder, fordele og ulemper ved forskellige modeller for differentieret medlemskab.

Evaluering, orientering, fremvisning
Ud over fremtiden blev også den nære fortid vendt, idet ordningen med dels et ambassadørkorps rettet mod virksomhederne, dels ansættelsen af regionale overassistenter til sekretariatsvirksomhed blev evalueret. Der var bred enighed om, at disse to tiltag i høj grad har forbedret kontakten til erhvervslivet og dermed fortællingen om nytten af Reservestyrken. InterForce-Sekretariatet fik af komiteen til opdrag at analysere, hvordan man fremover kan imødegå de udfordringer, der har været med høj personaleomsætning blandt de regionale sekretariater, en omsætning, som alt tyder på har skyldtes kontraktformen med deltidsansættelse.

Adm. dir. Jesper Arkil argumenterede for, at virksomheder, der forpligtende støtter Reservestyrken skal have fordele, når de handler med forsvaret/staten.

Mødet bød også på en orientering fra forsvarschefen ang. forsvarets generelle tilstand og specifikt status på reserven. Chefen for Hjemmeværnet, generalmajor Jens Garly sluttede den formelle del af mødet med en tour de force om sin styrelse. Briefingen blev parafraseret rundet af med ”og nu skal I ud og møde dem, det handler om”: I den tilstødende hal på flyvestationen havde en lang række frivillige opsat stande, hvor de fremviste materiel mv., og ikke mindst stod til rådighed med at fortælle om, hvad der driver dem, og hvordan frivillighed kan kombineres med arbejdsliv.

Adm. dir. Jan Werner Jensen får forevist våben af frivillig hjemmesværnssoldat.
Ved dagens slutning rettede forsvarschefen en varm tak til de fremmødte frivillige for dels dagens fremvisning, dels deres indsats for samfundet generelt.

Mange flere billeder fra dagen er at finde på InterForces officielle facebookside.