- By Simon Staffeldt Schou

InterForce Region Hovedstaden afviklede Stærekassemøderne 2021

Sidst i august var det – efter coronaaflysning i 2020 – endelig tid til igen at afholde de traditionsrige InterForce Stærekassemøder for ledere og topledere.

Tekst: Thorbjørn Hein. Foto: Hélène Mogensen de Monleon.

Nordea modtog Region Hovedstadens InterForce Award.

Over to aftener drøftede blandingen af militære og civile deltagere bl.a., hvordan pandemien har påvirket deres lederskab, og hvordan politiske strømninger påvirker den ledelsesmæssige virkelighed.

Scenen var sat til drøftelser om ledelse.

InterForce Region Hovedstadens pris til en særligt fortjenstfuld virksomhed i regionen blev uddelt til Nordea, der bl.a. under Corona-krisen meddelte alle 8.000 medarbejdere, at de blev bakket op i at tage orlov for at forrette militær tjeneste til støtte for samfundet.

Du vil kunne læse mere om Stærekassemøderne i InterForce News, på tryk såvel som online, i slutningen af året.