- By Simon Staffeldt Schou

InterForce gennemførte ambassadørseminar

InterForces formål er at skabe en stærk sammenhængskraft mellem erhvervslivet og forsvaret. Det kræver kommunikation, og InterForces antagelse er, at den stærkeste af alle kommunikationskanaler er via mennesker ansigt til ansigt med andre mennesker.

Af Thorbjørn Hein

Det er grundlæggende baggrunden for ambassadørkorpset: militært operative medlemmer af Reservestyrken, som har en stærk profil i det offentlige eller private erhvervsliv, og som bruger noget af deres fritid på at være bindeled mellem InterForce og støttevirksomhederne. Ved fysiske besøg hos virksomhederne og aldrig længere end et telefonopkald væk.

Foto: Hélène Mogensen de Monléon.

Grundet corona var det lang tid siden, at InterForce-Sekretariatet havde sat det samlede ambassadørkorps i stævne til erfaringsudveksling, sparring og opdateringer fra centralt hold, men det blev der rettet op på fredag-lørdag på Vestsjælland. Et af de overordnede temaer fredag var arbejdsgruppeopdelt analyse og operationalisering af de hovedopgaver, som InterForce-Sekretariatet i sommer har identificeret, og som blev bekræftet af Komiteen i september. En anden aktivitet var ”rollespil” i mindre grupper, hvor én spillede hjemmeværnsmanden eller reservisten, der beder om fri til at tage på øvelse, og en anden spillede den i spillet skeptiske HR-chef, direktør eller lignende. Lørdag samlede man op på ambassadørernes arbejde, Sekretariatet gav generelle opdateringer på situationen og fx central kommunikation blev drøftet, og så ikke mindst præsenterede oberst Susanne Lund sig for forsamlingen. Oberst Lund er pr. 1. november chef for Center for Reservestyrken, som InterForce-Sekretariatet organisatorisk hører til.

Chef for InterForce-Sekretariatet, generalmajor (ret.) Finn Winkler og hans folk er nu i gang med at opsummere inspiration og de mange gode indspark til konkrete produkter til gavn for den fremtidige kommunikation.