- By Simon Staffeldt Schou

Interessen for Forsvaret driver studiet

Korporal af reserven Jens Graff har kombineret sin igangværende universitetsuddannelse med at bidrage til logistiske løsninger i forsvaret. Det bliver ikke sidste gang, siger den studerende, der har skrevet om leveringskoncepter for den nye fællesnordiske kampuniform.

Af Thorbjørn Hein

Juni er en eksamenstid, og det gælder også for Jens Graff. Han er laborant og ansvarlig for den daglige drift af en forskningsgruppe på Københavns Universitet (KU). I forbindelse med jobbet på KU, og med støtte fra Den Statslige Kompetencefond, er han i gang med en diplomuddannelse på Danmarks Tekniske Universitet. ”Daglig drift”, med alle de opgaver dét indbefatter, går godt i spænd med uddannelsen, som hedder Operations & Supply Chain Management og tager to et halvt år ved siden af fuldtidsjobbet.

Jens Graff, studerende på DTU m.m. Foto: privat.

”Jeg står for alt, der hedder indkøb, fakturering, forhandling af tilbud, leveringer og forsendelser,” siger Jens Graff, som derudover bidrager til forskningen såvel som underviser universitetsstuderende i praktisk laboratoriearbejde.

Ud over alt dette har Jens imidlertid en stor passion, der også fylder i hans arbejdsliv. Han er nemlig reservist i Forsvaret.

Veteran og reservist
Siden han i 2008 aftjente værnepligt ved Den Kongelige Livgarde har Jens Graff dedikeret en stor del af sin tid til tjeneste i reserven. Han er veteran fra NATO’s mission i Kosovo og har i perioder været meget involveret i netop arbejdet for veteraners vilkår, og så vedligeholder han de militære kompetencer og er stadig en aktiv del af Forsvarets opgaveløsning i rollen som korporal af reserven. Denne rolle har han nu set sit snit til at kombinere med studiet. Han kontaktede nemlig FMI, Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, for at høre, om der var noget, de gerne ville have undersøgt.

Jens Graff, korporal af reserven. Foto: privat.

”Det viste sig, at udleveringen af den planlagte nye nordiske kampuniform bliver en stor logistisk udfordring internt til de mange ansatte under Forsvarsministeriet, og det blev emnet for min opgave i faget Teknologi, Produkter og Markeder,” forklarer Jens Graff.

Win-win for begge verdener
Jens Graff har netop forsvaret opgaven til et 12-tal, og ud over, at eksamen altså gik godt, og at emnet er et, som han finder personligt interessant og motiverende at beskæftige sig med, håber han også, at indholdet er noget, som Forsvarsministeriet kan bruge.

Hos FMI er man positive over for inputtet:

”Jens’ opgave er et godt eksempel på, at vi i koncernen på mange måder har nytte af engagerede reservister og deres passion for forsvaret. Det er for tidligt på nuværende tidspunkt at sige, om vi konkret kommer til at bruge Jens’ anbefalinger, men de vil helt sikkert indgå i vores overvejelser,” siger major Morten Maj Rasmussen, der er projektleder i FMI’s Udviklingsafdeling.

Det bliver heller ikke sidste gang, at Jens Graff bruger en ”case” fra Forsvarsministeriets område i studiet, fortæller han. Som reservist er det naturligt, at interessen fra det ene til det andet felt nogle gange krydser, og når det kan komme begge verdener til gavn, er det en win-win, mener han.

DTU’s campus i Ballerup. Foto: DTU/Thomas Hjort Jensen.

FAKTA

Forsvarsministeriets område planlægger fra år 2022 at påbegynde indførelsen af et nyt uniformssystem. Det nye uniformssystem med navnet ”Nordic Combat Uniform” (NCU) vil erstatte Forsvarsministeriets nuværende uniformssystem, M/11.

Nordic Combat Uniform er et større indkøbsprojekt i rammen af det nordiske militære samarbejde, NORDEFCO, som omfatter Danmark, Sverige, Norge og Finland. NCU-projektet er sket med henblik på at nedbringe omkostninger forbundet med indkøb.