- By Simon Staffeldt Schou

Indsat for Europa: Tak til arbejdsgiverne for opbakningen

Hjemmeværnets tredje mission for Frontex, EU’s agentur for overvågning af de ydre grænser, blev påbegyndt den 5. september. De frivillige kunne ikke løse opgaven uden støtte fra familie og arbejdsgivere, siger Flyverhjemmeværnets stabschef.

Foto: hjv.dk

Flyverhjemmeværnets Britten-Norman Defender-fly lettede i forgårs mod Sardinien, der vil være basen for de kommende måneders indsættelse i Frontex. Det skriver hjv.dk.

”Missionerne for Frontex er en central og vigtig opgave. Det er også udtryk for en professionalisering af Flyverhjemmeværnet,” siger oberstløjtnant Timm Willum Larsen, der som stabschef var i Roskilde Lufthavn for at tage afsked.

”Det er længe at være væk fra familie og arbejde for vores otte frivillige og en fastansat. Derfor må der også rettes en tak til familierne og arbejdsgiverne for at bakke vore folk op på denne måde,” tilføjer han.

Skal forhindre alle former for smugling
Missionen er særligt for at dæmme op for illegal migration og grænseoverskridende kriminalitet som smugling af mennesker, narko og våben. Desuden handler opgaven om at styrke kystvagtfunktioner, mens der ligeledes kan blive behov for støtte i eftersøgnings- og redningsoperationer.

Hjemmeværnet sendte også i 2019 og 2020 frivillige soldater fra Flyverhjemmeværnet på international mission for Frontex.

”Når Hjemmeværnet igen får denne opgave for Frontex, er det, fordi vores frivillige soldater de to foregående år har vist, at vi har kompetencerne og kapaciteterne til at løse denne internationale opgave,” siger oberst Kern Oddershede, som er chef for Flyverhjemmeværnet.

Hvad er Frontex?

  • Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning, som har til opgave blandt andet at bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet – især ved EUs ydre grænser i Middelhavet
  • Frontex blev oprettet i 2004 med henblik på at bistå EU-medlemslandene og Schengenlandene med at beskytte de ydre grænser i EU’s område med fri bevægelighed
  • Frontex er et operationelt agentur med mere end 1500 medarbejdere fra medlemsstaterne indsat i hele EU