- By Birgitte Nielsen

HVORFOR HAR PROFESSOREN PLUDSELIG UNIFORM PÅ?

Foto: Privat Professor Institut for Statskundskab Lotte Bøgh Andersen

HVORFOR HAR PROFESSOREN PLUDSELIG UNIFORM PÅ?

Af : Professor Institut for Statskundskab Lotte Bøgh Andersen

Sådan lyder det i dag fra kollegaerne i Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse. Det forstår jeg godt. For jeg har nemlig aldrig før haft uniform på i min rolle som centerleder. Men i dag er anderledes. I dag er jeg indkommanderet til at dele viden om ledelse med officererne fra Ingeniørregimentet, hvor jeg selv hører til. Meget af denne viden kommer fra ledelsescenterets forskning.

Vi har alle forskellige roller og dermed identiteter. Vi taler f.eks. ofte om balancen mellem faglig identitet og lederidentitet. I dag skal jeg balancere mellem officer og professor, mellem soldat og civilist, og mellem fortid, nutid og fremtid for ledelsescenteret kommer til at beskæftige sig endnu mere med ledelse i Forsvaret i den kommende tid. Jeg genfinder derfor nogle sider af mig selv, som jeg ikke har brugt længe.

Hvorfor så dette fokus på ledelse i Forsvaret?

Fordi den internationale situation har ændret sig på en måde, der gør Forsvaret endnu vigtigere. Det er vigtigt, at belyse ledelse i Forsvaret, fordi udøvelsen ofte sker under ekstreme forhold, hvor der skal træffes hurtige og rigtige beslutninger. Især arbejdet i krigszoner er belastende, men det er muligt, at opbygge et stærkt sammenhold i militære enheder. Soldaternes ønske om, at gøre en forskel for demokrati og fred i verden udgør også en ledelsesmæssig ressource.

Ledelsescenteret har allerede lavet forskning om ledelse og motivation i Forsvaret, og vi holder selvfølgelig ikke op med at undersøge, hvordan ledere i alle de andre offentlige og private organisationer lykkes bedst. Hospitalsdirektører og daginstitutionsledere. Departementschefer og politikommissærer. Skoleledere og chefjordemødre. Ledere i detailvirksomheder og sociale botilbud. Og alle jer andre offentlige og private ledere, der hver dag sætter retning og skaber resultater sammen med og via andre. Forhåbentligt får både civile og militære ledere glæde af vores øgede prioritering af ledelse i Forsvaret, for ledere i forskellige organisationer har masser at lære af hinanden.

Jeg er ikke ene om at have såvel en militær som en civil identitet. Mange offentlige og private ledere har et almindeligt job og en militær forpligtelse. Det er kernen i InterForce Danmark, der arbejder for en stærk sammenhængskraft mellem erhvervslivet og Forsvaret. Aarhus University er også medlem af InterForce, og giver dermed gode muligheder for mennesker som mig, der har ansvar begge steder.

Som Kronprinsen sagde sidste mandag på centerets årlige ledelseskonference, kan ledere med ”et dobbelt ansvar” være en fordel for både virksomheden og Forsvaret. For mit vedkommende formede min tid i Forsvaret i høj grad mit blik på ledelse. Derfor er jeg faktisk lidt nervøs for at skulle holde ledelsesoplæg for og diskutere med mine officerskolleger. Men jeg er sikker på en ting: Jeg bliver klogere på ledelse, for Ingeniørregimentets ledere har altid evnet at lykkes – selv under meget vanskelige betingelser.