- By Simon Staffeldt Schou

Hovedstadens Beredskab med i InterForce

Hovedstadens Beredskab er Danmarks største beredskab. De passer på byen og de næsten en million borgere døgnet rundt – året rundt. Og nu er institutionen en del af InterForce.

Af Thorbjørn Hein

Endnu en virksomhed har sluttet sig til InterForces rækker.

“Vi har en del medarbejdere, der har en fortid i Forsvaret eller fortsat er aktive i Reservestyrken,” sigerer beredskabsdirektør Jakob Vedsted Andersen. “De medarbejdere har vigtige kompetencer, som de også anvender hos os; derfor er det helt naturligt, at vi samarbejder med Interforce.”

Interforceambassadør Sven Trautner (t.h.) overrækker Interforces skjold til beredskabsdirektør Jakob Vedsted Andersen. Foto: Hovedstadens Beredskab (Facebook).

Hovedstadens Beredskab dækker otte kommuner med samlet næsten én million indbyggere: Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Rødovre, Dragør, Frederiksberg og København.
Ud over de akutte brand-, rednings- og ambulanceopgaver beskæftiger Hovedstadens Beredskab sig med brandsikkerhed og forebyggelse, kursusvirksomhed, alarm- og vagtcentral samt en stor mængde serviceopgaver.

InterForce er et samarbejde mellem Forsvaret, den private og offentlige sektor, om forsvarets brug af reserven og Hjemmeværnets frivillige, også benævnt Reservestyrken. InterForces formål er at forbedre forholdene for de medarbejdere, der har både en militær og civil forpligtelse.