- By InterForce

Hjemmeværns-fly skal muligvis støtte Frontex

Hjemmeværnet undersøger muligheden for at udsende et Defenderfly til Frontex i sidste halvdel af 2019.

Af Morten Fredslund

Regeringens ønsker at styrke Danmarks bidrag til Frontex fra og med 2019, og derfor undersøger Hjemmeværnet nu muligheden for at udsende et Defenderfly i en periode på 30 dage. En beslutning om at udsende et Defender-flybidrag vil blandt andet være afhængig af en accept fra Frontex. Det skriver hjv.dk.

Frontex er EU’s grænseagentur, som har til opgave at koordinere medlemsstaternes kontrol af EU’s ydre grænser. Frontex står for Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved de ydre grænser. Formålet med Frontex er at styrke sikkerheden ved EU’s ydre grænser.

Et af Hjemmeværnets to Defender overvågningsfly bliver måske indsat i EUs grænseagentur, FRONTEX. Arkivfoto: Morten Fredslund

Hjemmeværnskommandoen bedt Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, FMI, om at sikre, at kontraktgrundlaget vedrørende flyene er på plads, således at der ikke vil være kontraktmæssige hindringer for en endelig beslutning om at udsende bidraget, og den 22. oktober underskrev FMI et kontrakttillæg vedrørende Hjemmeværnets to leasede observationsfly.  Kontrakttillægget gør det muligt, at udsende et af de leasede fly til FRONTEX. Udsendelse af flyet vil være muligt fra 2. kvartal 2019 og kontrakttillægget dækker periodevise udsendelser af et fly i resten af hovedkontraktens løbetid.

Inden jul vil Hjemmeværnskommandoen desuden få afklaret de ansættelseskontraktlige forhold, og man er derfor i løbende dialog med Forsvarsministeriets Personalestyrelse.

Som omtalt i InterForce News nr. 3/2018 er det 70 frivillige hjemmeværnssoldater i Eskadrille 270, som herhjemme bruger deres fritid på at bestride overvågningsflyenes skemalagte 24-timers beredskabsvagter. De to fly er udstyret med en sensorpakke, som gør dem i stand til at løse opgaver både nat og dag.