- By InterForce

Hjemmeværnets støtte til Forsvaret steg med 79 procent i 2018

Hjemmeværnets frivillige brugte ikke færre end 2,4 mio. timer på øvelse og uddannelse samt indsættelser til støtte for Forsvaret, Politi, Beredskab og Skat sidste år.

Af Morten Fredslund

Det er Hjemmeværnets Årsberetning 2018, der i form af et sandt tal-bombardement viser, at 2018 blev endnu et travlt år for Hjemmeværnets frivillige. 

Med en stigning på hele 79 procent er det især Hjemmeværnets støtte til Forsvaret, der springer i øjnene. Stigningen skyldes især behov for Hjemmeværnssoldater under to af sidste års store øvelser: Night Hawk og Trident Juncture, hvorunder samlet set 900 hjemmeværnssoldater deltog som uddannelsesstøtte.

Hjemmeværnets uddannelsesstøtte til Forsvaret sker med udgangspunkt i, at der opnås et relevant uddannelsesudbytte for indsatte hjemmeværnsenheder og soldater, men støtten må ikke kompromittere Hjemmeværnets evne til at løse operative opgaver. Samlet modtog Hjemmeværnet sidste år 617 anmodninger om uddannelses- og øvelsesstøtte mod 345 i 2017, fremgår det årsberetningen. 

Under den største NATO-øvelse i Europa siden Den Kolde Krig, Trident Juncture 2018, var ca. 600 frivillige hjemmeværnssoldater indsat for at gelejde allierede enheder gennem Danmark på troppernes vej til Norge. Foto: Morten Fredslund

Massiv støtte til specialoperationsstyrker

Samlet set har Hjemmeværnets frivillige soldater leveret 186.948 timer til støtte for Forsvaret i 2018, og alene støtten til Specialoperationskommandoen udgør 62.292 timer eller en tredjedel af Hjemmeværnets samlede støtte til Forsvaret, hvilket er en stigning på godt 145 procent i forhold til 2017.

Hovedparten – ca. 2 mio. – af det samlede forbrug i timeopgørelsen, brugte Hjemmeværnets frivillige på uddannelses- og øvelsesaktiviteter samt opstilling, som er med til at sikre, at man fremadrettet kan opstille et frivilligt militært beredskab. 

Ifølge hjv.dk er de mange timer brugt på uddannelses- og øvelsesaktiviteter samt opstilling med til at sikre såvel Hjemmeværnets evne til at blive indsat, som kvaliteten i løsning af opgaver. 

I alt er der blevet kaldt på Hjemmeværnet 2.378 gange i det forgangne år, svarende til 334.890 timers støtte til Hjemmeværnets samarbejdspartnere i Forsvaret, Politiet og øvrige myndigheder i samfundets samlede beredskab. 

Hjemmeværnet har eksempelvis leveret støtte til Forsvaret i forbindelse med bl.a. eftersøgningsopgaver, flystøtte samt momentstøtte. Derudover er der leveret støtte til samfundets samlede beredskab –  primært til politiet – i forbindelse med færdselsregulering, afspærring, sejlads samt flystøtte i samlet ca. 124.000 timer.

Det er dog ikke kun herhjemme, at der er behov for medlemmerne af Hjemmeværnet. Af årsberetningen fremgår det, at Hjemmeværnet støtter Forsvaret internationalt med enkeltpersoner til missionerne Resolute Support Mission i Afghanistan og Operation Inherent Resolve i Irak samt ved stabiliserings- og kapacitetsopbygningsarbejdet i Georgien og Afrika. ‘

Hjemmeværnet har knap 45.000 frivillige soldater. Heraf er ca. 15.000 er aktive, som yder mindst 24 timers tjeneste om året. Der er afsat 417 mio. kr. til Hjemmeværnet på Finansloven.