- By InterForce

Hjemmeværnets indsats ved grænsen har stor effekt

Forsvarets og Hjemmeværnets stigende tilstedeværelse ved grænsen giver nu synligt afkast i form af flere sigtelser og større tillid til politiet.

Af Morten Fredslund

Et Ritzau-telegram får i dag flere medier til at bringe nyheden om, at ”Forsvaret sender betjente fra grænsen til gaderne”. Ifølge nyhedsbureauet giver politiet Forsvarets indsats ved grænsen politiet mere frihed til at håndtere andre politiopgaver, som har betydet, at der er rejst flere sigtelser samtidig med, at borgernes tillid stiger. 

Det er en opgørelse, som justitsminister Søren Pape Poulsen (K) har sendt til Folketingets Retsudvalg, som viser, at forsvarets grænsekontrol betyder, at politibetjente har fået mere tid til at fokusere på arbejdet i de lokale politikredse.

Mens betjente havde flere end 626.000 timer ved grænseovergangene i 2016, var det tal bare 185.000 for de første ti måneder af 2018.

Siden den 4. januar 2016 har Hjemmeværnssoldater aflastet politiet ved grænsekontrollen ved den dansk-tyske grænse. Arkivfoto: Morten Fredslund

Udviklingen vækker glæde hos Thomas Kristensen, der er pressechef i Rigspolitiet.

– Det er jo dejligt, at vi har fået vores folk tilbage til politikredsene, hvor de kan varetage de øvrige opgaver, som politiet har. Med flere folk tilbage på stationerne går efterforskningen nu hurtigere, fortæller Thomas Kristensen til Ritzau. 

Hjemmeværnssoldater ved grænsen

Grænsekontrollen ved den dansk-tyske grænse blev indført 4. januar 2016 som en midlertidig foranstaltning for at undgå en stigning i antallet af asylansøgere, som på daværende tidspunkt var væsentligt højere end i dag. Hjemmeværnet har siden starten bidraget med et betydeligt antal hjemmeværnssoldater på korttidskontrakter til den omfattende opgave, som har frigivet omkring 400.000 mandtimer til politiet. I øjeblikket er 88 arbejder Hjemmeværnsfolk ved grænsen i syv-dages-skift, hvor de arbejder i syv dage, og derefter har fri i syv dage.

De cirka 400.000 ekstra mandetimer kan allerede mærkes, mener Rigspolitiets pressechef.

Blandt andet har 2018 den højeste såkaldte sigtelsesprocent i et årti. Tallet angiver antal rejste sigtelser i forhold til antal anmeldte forbrydelser. I år var politiet 11. december på 42 procent.

Desuden viser årets trygheds- og tillidsmåling fra Rigspolitiet, at borgerne i stigende grad tror på, at politiet kommer og hjælper, når der er brug for det.

– Det tror vi da også, hænger sammen med, at folk oplever, at politikredsene har fået deres mandskab tilbage, siger pressechefen.

En opgørelse fra september sidste år viste, at politi og Hjemmeværnet tilsammen dengang havde brugt 1,1 mio. timer på opgaven. Tidsforbruget svarer til i gennemsnit 55.000 timer om måneden, fordelt med godt 44.000 timer fra politiet og godt 10.000 timer fra Hjemmeværnet.