- By InterForce

Hjemmeværnets 70-årsdag markeret med stor parade i Nymindegab

Godt 500 hjemmeværnssoldater var indtrådt i dagens fødselsdagsparade i Nymindegablejren hvor også H.M. Dronningen og H.K.H. Kronprinsessen var til stede.

Af Morten Fredslund

I morgen er det officielt 70 år siden, at Hjemmeværnet blev etableret, men søndag middag tog det frivillige værn forskud på festlighederne med en stor parade med 500 Hjemmeværnssoldater og civile fra alle grene af Hjemmeværnet. 

– Dagens arrangement er en hyldest til alle jer, der gennem årene på den ene eller anden måde har bidraget til Hjemmeværnet og således skabt forudsætningerne for henholdsvis leveret den operative indsats. Det gælder først og fremmest alle frivillige soldater, men også fastansatte – militære såvel som civile – og personel af reserven, sagde chefen for Hjemmeværnet, generalmajor Jens Garly bl.a. i sin tale til de mange hjemmeværnssoldater samt 100 inviterede VIP’er og gæster, der var mødt op i Nymindegab-lejren, som til daglig danner rammen  for Hjemmeværnsskolen. 

H.K.H. Kronprinsesse Mary blev i forbindelse med 70-årsparaden udnævnt til kaptajn i Hjemmeværnet. Foto: Morten Fredslund

Grundstenen til Hjemmeværnet blev lagt i modstandsbevægelsen, og den 1. april 1949 blev Hjemmeværnet til en statslig institution. Enkelte hjemmeværnsmedlemmer har været med siden starten, og fem jubilarer fik under paraden tildelt et nyligt indført 70-års fortjensttegn – en medalje med ikke med ikke mindre end tre stk. egeløv i guld på krydsbåndet.  

En hyldest til de standhaftige

– Gennem perioder med foranderlige vindforhold har en række trofaste, frivillige medlemmer af Hjemmeværnet holdt fast i deres engagement og deltaget i uddannelse og indsættelser mm. Og det fører mig direkte til jer, kære 70-års jubilarer. I har alle vist en helt exceptionel vilje til at bidrage til forsvaret af vores land gennem medlemskab af Hjemmeværnet siden oprettelsen i 1949. I fortjener vores allerstørste respekt. Tak for jeres unikke og vedholdende engagement og tak for, at I gennem jeres personlige eksempel og indsats har været med til at vise vejen for alle øvrige i Hjemmeværnet, sagde Jens Garly. 

Det var H.M. Dronningen, der satte 70-års tegnet på brystet af jubilarerne. Dronningen gjorde selv tjeneste ved Kvindeligt Flyverkorps, der var et frivilligt kvindekorps under Hjemmeværnet, fra 1958-1970. H.K.H. Kronprinsesse Mary har siden 2008 været frivillig soldat i Hjemmeværnet, og var mødt op iført uniform på festdagen, hvor hun også blev forfremmet fra premierløjtnant til kaptajn i Hjemmeværnet. 

Hjemmeværnet er opdelt i tre værnsgrene – Hærhjemmeværnet, Marinehjemmeværnet og Flyverhjemmeværnet, og der var repræsentanter fra alle værn under dagens parade. Endvidere var civilt og militær personel fra Hjemmeværnsskolen og Hjemmeværnskommandoen også indtrådt i paraden.

Blandt de godt inviterede 100 VIPs og øvrige gæster var Chefen for InterForce-Sekretariatet, generalmajor (pens.) Finn Winkler , der er tidlligere chef for Hjemmeværnet. Foto: Morten Fredslund.

Ud over Dronningen og Kronprinsessen var der inviteret en lang række militære og civile gæster. Blandt dem også chefen for InterForce-Sekretariatet, pensioneret generalmajor Finn Winkler, der tidligere har været chef for Hjemmeværnet.

–  Blandt de personelgrupper, som InterForce favner udgør Hjemmeværnets personel 75-80 procent. Hjemmeværnet har helt bestemt stor betydning for Interforce, der jo netop arbejder for at skaffe gode vilkår for de frivilliges hos arbejdsgiverne, så hjemmeværnssoldaterne netop kan være frivillige, sagde Finn Vinkler efter paraden.

H.M. Dronningen overrakte 70-års tegn til fem fremmødte jubilarer,
der har været en del af Hjemmeværnet siden 1949.
Foto: Morten Fredslund