- By Simon Staffeldt Schou

Historisk aftale mellem dansk erhvervsliv, Forsvaret og beredskabet

Mandag d. 30. oktober kl. 12.30 underskrev fem af Danmarks største virksomheder – Danfoss, Danske Bank, DSB, Netcompany og Salling Group – en historisk aftale med dansk forsvar og beredskab.

Det skete på Livgardens Kaserne på Gothersgade i København med deltagelse af Forsvarschef Flemming Lentfer og chefen for Forsvarsstaben, Kenneth Pedersen.

De administrerende direktører fra fem af Danmarks største virksomheder var sammen med Forsvarschef Flemming Lentfer samlet i officersmessen på Livgardens Kaserne til underskrivningen af den historiske aftale mellem erhvervslivet og dansk forsvar og beredskab.


Aftalen indebærer, at de fem virksomheder giver alle deres medarbejdere, der enten er reservister eller frivillige i Forsvaret, Hjemmeværnet, Beredskabsstyrelsen og Kystredningstjenesten, fri med løn i fem dage om året til at gøre tjeneste.


Med aftalen igangsættes en implementeringsperiode på tre måneder med henblik på at samle erfaringer til brug for, at andre virksomheder kan indgå en lignende aftale i 2024.

Udtalelser ifm. underskriftsseancen

Kim Fausing, koncernchef for Danfoss:

”I en tid med øget geopolitisk usikkerhed vil Danfoss gerne tage medansvar og støtte Forsvaret. Derfor er Danfoss med som InterForce-støttevirksomhed. Vi ved, hvor vigtig Reservestyrken er for Forsvarets arbejde, og sætter stor pris på de medlemmer af reserven og øvrige frivillige, som tager ansvar og stiller sig til rådighed. Det er en del af vores DNA at tage samfundsansvar, og jeg er glad for, at vi i dag går fem virksomheder sammen om at starte det her projekt med InterForce.”

Kim Fausing, administrerende direktør, under interview med DR Nyhederne på Livgardens Kaserne.


Carsten Rasch Egeriis, administrerende direktør hos Danske Bank:


”Vi er i Danske Bank glade for at kunne bakke op om dette initiativ, der er med til at værne om Danmarks beredskab og sikkerhed. Med aftalen får vores kollegaer fuld løn i de fem dage om året, de arbejder frivilligt i Forsvaret eller beredskabet. Det er min opfattelse, at indsatsen giver dem både gode oplevelser og nyttige kvalifikationer.”

Den administrerende direktør for Danske Bank, Carsten Rasch Egeriis, bliver interviewet af DR Nyhederne ifm. underskrivningen af aftalen på Livgardens Kaserne.


Flemming Jensen, administrerende direktør hos DSB:


”DSB har valgt at blive InterForce-støttevirksomhed, fordi de kompetencer og det engagement, som de frivillige i Reservestyrken har, er en kæmpe gevinst for en virksomhed som DSB. Vi værdsætter og er stolte af vores ansatte, der løser en samfundsvigtig opgave ved at være en del af Reservestyrken. Og vi
ønsker at skabe gode betingelser for, at de kan udfylde deres forpligtelse i Reservestyrken, samtidig med de er ansat hos os.”

Flemming Jensen, administrerende direktør hos DSB (nr. to fra højre) underskriver aftalen på Livgardens Kaserne.


Administrerende direktør i Salling Group, Anders Hagh:


”Vores reservister og frivillige fortjener den største anerkendelse for deres indsats i landets tjeneste. De påtager sig et ekstraordinært ansvar for det samfund, de er en del af, og i Salling Group er vi stolte over at dele arbejdsplads med dem. I en tid med epidemier, ekstremt vejr og uro i verden er jeg derfor glad for, at vi kan bidrage til, at de med betalte fridage kan trække i uniformen, når der bliver kaldt på dem.”

Anders Hagh, administrerende direktør i Salling Group, i dialog med adm. dir. hos Danfoss, Kim Fausing, og adm. dir. hos DSB, Flemming Jensen.


André Rogaczewski, administrerende direktør i Netcompany:


”Vi oplever lige nu stor geopolitisk uro, bl.a. udmøntet ved krigen i Ukraine og Gaza, og en verdensorden, hvor vores demokratiske samfund er under pres. Der betyder, at civilsamfundet må træde til i en grad, vi ikke har set tidligere, for at bidrage til vores fælles sikkerhed. Det ligger dybt i Netcompanys identitet at give tilbage til det samfund, vi er en del af og nyder godt af. Derfor er jeg glad for, at vi er blandt de fem virksomheder i Danmark, der har valgt at være en del af den her helt nye måde at bidrage til dansk forsvar og beredskab på.”

André Rogaczewski, adm. dir. hos Netcompany (th.), i dialog med Forsvarschef Flemming Lentfer.