- By Simon Staffeldt Schou

Ny regional formand med soldaterhjerte

InterForce Region Midtjylland har fået ny formand, direktør for Randers Regnskov Henrik Herold.

Vi mødte ham i Aarhus og gik ham på klingen om hans begrundelser for at stille op.

Henrik Herold, InterForce
Henrik Herold er kaptajn af reserven og direktør for Randers Regnskov

DU HAR SELV EN BAGGRUND I FORSVARET?

Min far var soldat, først i Hæren og så i Flyvevåbnet. Og vi flyttede rundt i verden ift. min fars arbejde i Forsvaret. Så jeg er vokset op med Forsvaret som et bagtæppe i mit liv.

Da jeg havde kæmpet mig skoletræt gennem HF, kom jeg på session og trak frinummer. Men jeg ville bare ind, så jeg meldte mig frivilligt.

Jeg startede ved infanteriet under Bornholms Værn. Senere blev jeg uddannet sergent ved artilleriet, derefter kan jeg tilbage til infanteriet. Og så var jeg meget kortvarigt hos Opklaringseskadronen, inden jeg kom på officersskole.

Senere kom jeg til ingeniørtropperne i Randers. Både ingeniørerne og Randers har været rigtig godt for mig. Nogle år senere meldte jeg mig frivilligt, da Jydske Ingeniørregiment skulle stille en enhed til UNPROFOR missionen i Jugoslavien.

DU VILLE UD AT OPLEVE DEN SKARPE ENDE AF FORSVARET?

Ja, jeg ville bare afsted. Efter at have uddannet soldater i mange år ville jeg ud og lede under en rigtig mission.

Min foresatte, Poul Verner, sagde: ”Vi skal nok passe på Helle”, altså min kone. Jeg spurgte: ”Hvad mener du?” ”Ja, hvis du ikke kommer hjem,” svarede han.  Jeg tænkte slet ikke på, at en udsendelse kunne have fatale konsekvenser.

Jeg får stadig gåsehud af at tale om det. For det, jeg oplevede der, var Forsvarets menneskelige ansigt. Det ansigt, vi for alt i verden skal holde fast i, uanset hvor upraktisk det måtte være.

Soldater tager i krig for at udøve den ultimative form for politik. De kan dø af det. Så vi skal fandeme være gode ved dem, når de kommer hjem, og vi skal tage os godt af deres familie.

Derfor har jeg også engageret mig i veteransagen. 

VAR DET OGSÅ GRUNDEN TIL, AT DU MELDTE DIG SOM AMBASSADØR FOR INTERFORCE?

Ja.

Jeg har tidligere gjort tjeneste med nogle af dem, der var med til at forme InterForce. Jeg meldte hurtigt Randers Regnskov ind i InterForce. Og da InterForces ambassadørkorps kom op at stå, stillede jeg selvfølgelig op til det.

InterForce yder et meget vigtigt bidrag til at skabe bro mellem det civile arbejdsmarked og det danske forsvar.

Hvis vi vil opbygge et fornuftigt forsvar, bliver vi nødt til at få det ud at leve blandt helt almindelige mennesker og få en folkelig opbakning. Det er det, InterForce gør.

HVAD OPLEVER DU, NÅR DU SOM AMBASSADØR BANKER PÅ HOS VIRKSOMHEDERNE FOR AT TALE FORSVARETS SAG OG FÅ DEM MED I INTERFORCE?

Jeg tror aldrig, at jeg har fået et nej.

Jeg har talt med dem om, at InterForce er et samarbejde med dem. Så hvis de har en eller flere ansatte, der gerne vil stille op i uniform, så er de også åbne for at give dem fri til det. Signalværdien og det at være med er meget vigtig.

Forsvaret er blevet nedskaleret i grotesk grad. Nu skal vi have genopbygget det hele igen.

Reservestyrken har en meget vigtig rolle at spille der. Og jeg har kun oplevet virksomhederne bakke op om det. For kan vi ikke værne om vores nationale sikkerhed, så kan man jo ikke drive virksomhed.

Henrik Herold, InterForce
Igennem en årrække har Henrik Herold været ambassadør for InterForce

VIRKSOMHEDERNE KAN VEL IKKE TRÆKKE LÆSSET ALENE?

Vi skal i langt højere grad have staten på banen! Det har InterForces formand, Søren Gade, et stort fokus på.

Det kan ikke kun være de private virksomheder, som trækker læsset og stiller medarbejdere til rådighed. Heldigvis oplever vi også stor opbakning fra både kommuner og regioner som medlemmer af InterForce. Nu skal vi bare have staten med i et større omfang.

Og så skal vi have en tydelig forpligtelse mellem Forsvaret og de virksomheder, der støtter op gennem InterForce. Alle skal have noget ud af samarbejdet, Forsvaret såvel som virksomhederne.

Det skal vi have rykket på nu.

Udgangspunktet lige nu mellem InterForce og virksomhederne er dialog. I den kommende tid skal vi så se på, hvordan vi kan indgå et mere forpligtende samarbejde. Særligt med de virksomheder, der vil mere end bare dialog. Dem, som vil se handling.

HVAD FIK DIG TIL AT RYKKE FREM I BUSSEN OG STILLE OP SOM NY REGIONSFORMAND?

Jeg forlod ikke Forsvaret, fordi jeg syntes, der var noget galt med Forsvaret. Jeg forlod det, fordi jeg ville grundlægge Randers Regnskov.

Jeg har altid haft et stort hjerte for Forsvaret. Det har jeg stadig. Det er grund nok i sig selv. Derudover er InterForce både en god og en rigtig sag. Med den verden, vi står med nu – den værste krise siden Cuba-krisen – der skal vi stå sammen.

Jeg har fx afgivet en god dyrepasserelev fra Randers Regnskov til Forsvarets Efterretningstjeneste, fordi han er god til at hacke. Jeg har en virkelig dygtig IT-tekniker ansat. Han kan sagtens komme ind i perioder og hjælpe Forsvaret, når de har brug for det. Også selvom han ikke er uddannet soldat.

Forsvaret skal rekruttere rigtig mange folk i den kommende tid. Men mange af dem kan være løst tilknyttet Forsvaret og bare komme ind i perioder, når Forsvaret har brug for det. På den måde kan vi sammen løfte Forsvaret, til gavn for Danmark.

NU HAR DU SÅ DENNE ØLKASSE AT STILLE DIG OP PÅ OG TALE UD FRA SOM FORMAND. HVAD VIL DU MED FORMANDSKABET?

Jeg vil kæmpe for, at vi får et styrket Forsvar. Og for at udbrede kendskabet til InterForce. InterForce skal blive en naturlig del af danske virksomheders sociale ansvar, deres CSR-politik.

Virksomhederne kan i den grad løfte dette forsvarsmæssige sociale ansvar. Fx ved at give deres ansatte, der er med i Hjemmeværnet, i reserven eller Beredskabsstyrelsen, fri til at løse vigtige samfundsmæssige opgaver. Måske endda give dem fri med løn i kortere perioder for virkelig at støtte op om medarbejdernes samfundsengagement.

Virksomhederne får medarbejdere tilbage, der er blevet et hoved højere af stolthed. Og som har fået nye ledelsesmæssige kompetencer. Alle vinder på det – den enkelte medarbejder, virksomhederne, Danmark.

Se, hvad der er sket i Ukraine! Folket står sammen og er ved at skubbe russerne ud af deres land.

Vi har de samme ingredienser til at kunne stå sammen her i Danmark.