- By Birgitte Nielsen

Hedeselskabet får InterForce-skjold

Fra venstre adm. direktør Torben Friis Lange og major af reserven Mogens N. Kristensen

På grund af sin støtte til Reservestyrken har Hedeselskabet fået overrakt InterForce-skjoldet.

Hedeselskabet har i en årrække samarbejdet med forsvaret og InterForce om at forbedre forholdene for de medarbejdere, som har både en militær og en civil, erhvervsmæssig forpligtigelse.

Tirsdag den 25. januar 2022 modtog adm. direktør Torben Friis Lange i Hedeselskabet et synligt bevis på firmaets støtte, da major af reserven Mogens N. Kristensen lagde vejen forbi hovedkontoret i Viborg for at overrække InterForce-skjoldet.

InterForce-skjoldet er en anerkendelse og et symbol på, at Hedeselskabet gerne lader medarbejdere passe deres forpligtelser i Forsvaret eller Hjemmeværnet ved siden af jobbet i virksomheden.

InterForce er et samarbejde mellem Reservestyrken og det danske erhvervsliv, hvor virksomheder giver medarbejdere, der er personel i Forsvarets reserve eller en del af Hjemmeværnet, fri til tjeneste i disse enheder.
Reservister har kontrakt med Forsvaret om tjeneste ved siden af det job, de passer til dagligt. Det er derfor vigtigt for Forsvaret, at virksomheder, lige som Hedeselskabet, er villige til at lade disse medarbejdere holde fri i perioder, hvor de gør tjeneste. 
Hjemmeværnet er et frivilligt beredskab, der løser opgaver til støtte for samfundet og Forsvaret og hjælper med alt fra eftersøgning af forsvundne personer, miljøopgaver i danske farvande, hjælp ved oversvømmelser til støtte af Forsvaret f.eks. på deres internationale missioner.