- By Birgitte Nielsen

Hedensted Spildevand modtager InterForce Skjold

Fra venstre ambassadør fra InterForce Lars Johansson og direktør Ole Pedersen, Hedensted Spildevand

Hedensted Spildevand udtaler:
“Hedensted Spildevand varetager en vigtig samfundsopgave med at rense spildevand og sikre miljøet; på lignende vis varetager InterForce en særdeles vigtig samfundsopgave ved at arbejde for skabelse af gode forbindelser og relationer mellem erhvervslivet og forsvaret til gavn for alle i det danske samfund. En relation som er vigtig, og som har stor betydning for både virksomheden og forsvaret, hvor ressourcer kan anvendes til fælles bedste og giver indsigt i hinandens virke. En relation, der kan benyttes, når det gælder. Vi bakker derfor gerne op omkring InterForces virke ved vort medlemskab, og har i denne forbindelse haft stor glæde og fornøjelse af at kunne deltage i deres arrangementer, hvor både det sociale og faglige er i højsædet på allerbedste vis.”