- By Simon Staffeldt Schou

Grønkjær Maskinværksted modtager InterForce-skjoldet

Af Lars Raae

“Der er højere til himlen i Thy” – det siger thyboerne. Hvis du har været så heldigt at kigge opad, stående på den thyske muld, så ser du det straks. Der er altså et eller andet med farverne pga. Vesterhavet på den ene side og Limfjorden på den anden side.

Men hvis man ser sig omkring i Thy, så ser man faktisk også en del vindmøller, hvorpå der står “Thy Møllen”. Sidstnævnte er kendt for sin solide kvalitet – og i Thy ser man møllenavnet overalt. Møllerne bliver produceret på Grønkjær Maskinværksted sammen med en lang række andre produkter.

InterForce, repræsenteret af overtegnede, blev varmt modtaget af brødrene Flemming og Bent, som er den tredje generation af ejere. Begge er stolte af at bakke op om InterForce og dermed forsvaret af Danmark.

Udover Thy Møllen fremstiller virksomheden en lang række specialmaskiner, som kun eksperter kender til. Eksempelvis en ribbensudtrækker og en spidsrygsav.
Bare rolig – de er lavet til slagterier og deres formål er at forbedre arbejdsmiljøet og spare på produktionstiden.
Når man er på virksomheden, er det tydeligt at opleve, at der sættes stor pris på gode arbejdsforhold – og et godt arbejdsmiljø.

Tak for jeres støtte til Reservestyrken!

Flemming og Bent Grønkjær får her overrakt InterForce-skjoldet af ambassadør Lars Raae. Foto privat.