- By InterForce

Frivilligpris til hjemmeværnssoldat og frivillige brandmænd

De mange brandmænd der ydede en frivillig indsats under sommerens skovbrandrande i Sverige og en ildsjæl i Flyverhjemmeværnet modtager årets Frivilligpris.

Af Morten Fredslund

Hvert forår uddeler forsvarsministeren traditionsvis årets frivilligpris, og i dag var prismodtagerne for 2018 mødt op på Frederiksberg Slot, hvor forsvarsministeren hædrede frivillige fra Hjemmeværnet og Redningsberedskabet.

Årets prismodtagere er frivillig i Flyverhjemmeværnet Peter Pedersen og Beredskabsstyrelsens frivillige, der var udsendt til at bekæmpe skovbrande i Sverige i 2018. 

Kaptajn Peter Pedersen har været frivillig i Redningsberedskabet/Hjemmeværnet i 18 år. Han varetager rollen som leder af Flyverhjemmeværnets Frivillige Stabs Forbindelsesofficerselement og derudover også rollen som forbindelsesofficer til Flyvestation Aalborg og Air Transport Wing Aalborg.

Dagens modtagere af Frivilligprisen 2018. Foto: FMN.

Peter Pedersen har bl.a. været krumtap i arbejdet med at nytænke Flyverhjemmeværnets operative koncept for støtte til Air Transport Wing Aalborg. 

“Det er et arbejde, der har dannet præcedens i både Flyverhjemmeværnet og Flyvevåbnet. Han har i sit frivillige virke ydet en særdeles påskønnelsesværdig indsats for Hjemmeværnet,” sagde forsvarsministeren i forbindelse med prisuddelingen. 

InterForce News nr. 3/2018 kan du læse mere om Flyverhjemmeværnets Eskadrille 270, som råder over to Defender overvågningsfly, der kun kommer på vingerne takket være eskadrillens 70 frivillige hjemmeværnssoldater.

En del af international indsats

De frivillige brandfolk, der hjalp med at slukke de voldsomme skovbrande i Sverige sidste sommer, er den anden modtager af Årets Frivilligpris. Ved prisuddelingen var der både repræsentanter fra de kommunale redningsberedskaber og Beredskabsstyrelsens beredskabscentre. 

De frivillige var del af den internationale indsats med at bekæmpe de omfattende skovbrande i Sverige, der hærgede landet i sommeren 2018. Efter anmodning fra de svenske myndigheder havde Beredskabsstyrelsen i perioden den 19. juli til 6. august 2018 sammenlagt haft syv brandslukningshold i Sverige. 

”Indsatsen beviste, at de danske frivillige fra kommuner og stat gennem hårdt arbejde og sammenhold kan levere – også ved en så krævende opgave som denne. Det er i øvrigt et eksempel på det gode og effektive samarbejde, der er i det danske redningsberedskab. Indsatsen blev desuden gennemført i den mest intense ferieperiode under sommeren. Mange frivillige brugte således dele af deres ferie for at kunne deltage i indsatsen eller udsatte allerede planlagt ferie for at kunne være med. Det er imponerende,” sagde forsvarsministeren i forbindelse med prisuddelingen. 

InterForce News nr. 3/2018 kan du også læse om  IT-chefen Henrik Friis, der som frivillig brandmand brugte sin sommerferie på at slukke skovbrande i Sverige. 

Formålet med uddelingen af årets frivilligpriser er at påskønne det store arbejde og den indsats, som udføres af de frivillige. Det er endvidere formålet med priserne, at de kan medvirke til at støtte op om anvendelsen af frivillige og generelt skabe øget opmærksomhed om frivilligområdet. 

Det er frivillige i Hjemmeværnet og Redningsberedskabet, myndigheder i beredskabet, Politiet, Forsvaret og Hjemmeværnet samt virksomheder med tilknytning til Virksomhedshjemmeværnet, der kan indstille individuelle frivillige eller frivillige enheder til Årets Frivilligpriser.

I årets første InterForce News kan du læse mere om Hjemmeværnets mange frivillige, der var på beredskabsvagt i julen.