- By InterForce

Fra felten til udvalgsmødet og tur-retur på to timer

Vi kender dem alle. De tidligere soldater, der har ført det vidt i deres efterfølgende civile karriere. Men for reservisterne er der ikke noget før og efter. De er Twice a Citizen. De udfører deres civile hverv, men samtidigt prioriterer de vores fælles forsvar. InterForce har talt med én, der på bedste vis har vist hvordan.

Af Troels Astrup, ambassadør for InterForce i Region Nordjylland.

Søren G. Kjeldsen. Foto: privat.

Direktør for Miljø- og Energiforvaltningen i Aalborg Kommune Søren Gais Kjeldsen startede sin militære karriere i juli 1978. ”Det var hårdt, men også noget af det bedste, jeg har prøvet,” siger Søren Gais Kjedsen om den intensive uddannelse på Reserveofficersskolen i det vestjyske Oksbøl, langt fra hjemmet i København. ”Men sværdet skal holdes skarpt!” tilføjer Søren Gais Kjeldsen og understreger betydningen af den kontinuerlige militære tjeneste som afgørende: ”Det er i vekselvirkningen mellem civilt arbejde og reservetjeneste, at synergien for alvor opstår – til gavn for både arbejdsgivere og samfund.”

Efter tre års fastansættelse i hæren indledte Søren Gais Kjeldsen sin civile uddannelse, der blev afsættet for en karriere med masser af fremdrift og avancement. Men helt fra begyndelsen var reservetjenesten en fast integreret del: ”Som studerende passede reservetjenesten fantastisk,” forklarer Søren Gais Kjeldsen og tilføjer: ”Mit civile studie på Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole indeholdt også et stærkt planlægningsmæssigt element. Men særligt på det ledelsesmæssige område benytter jeg den dag i dag, igen og igen, evner og færdigheder fra militære uddannelse og løbende tjeneste som reservist.”

Fra helikoptertjeneste på Cypern til kommunal topleder

I dag har reservister ofte international erfaring. Syv måneders udsendelse til Cypern gav Søren Gais Kjeldsen en række af helt anderledes erfaringer: ”Det var vildt at sidde som ung, 21-årig sekondløjtnant og være Air Liaison Officer i Joint Operations Centre. Jeg havde ansvaret for al forsyning af de afsidesliggende observationsposter i bjergene, der kun kunne få mad og vand via helikopter. Jeg var udfordret på en måde, jeg ikke ville kunne finde civilt. Og det resulterede selvsagt i en markant udvikling både professionelt og personligt.”

Udsendt som FN-soldat på Cypern. Foto: privat.

Den strukturerede tilgang til selv store opgaver tog Søren Gais Kjeldsen med sig, da han cirka 25 år senere sad som direktør og implementerede kommunalreformen. ”Som officer fik jeg ansvaret for genindkaldelsen af en hel bataljon. Det var en kæmpe manøvre, hvor minutiøs planlægning var nødvendig,” fortæller Søren Gais Kjeldsen. ”Da der var gang i arbejdet med kommunalreformen, nåede kompleksiteten et niveau, hvor planen ofte måtte tilrettes. Det var ikke meget anderledes end at være operationsofficer i en kampbataljon under udvigende kamp og en brigade under henholdende kamp.”

Netop rollen som operationsofficer i brigaden bestred Søren Gais Kjeldsen ad flere omgange som reserveofficer, mens han civilt virkede som bl.a. skovrider. Via deltagelse i en lang række uddannelser i Hæren ved siden af sit civile arbejde avancerede Søren Gais Kjeldsen til grad af major. Som topleder i den offentlige forvaltning har Søren Gais Kjeldsen ofte anvendt sin opøvede evne til hurtig og stærk kommunikation: ”Sideløbende med, at min civile karriere tog fart, gjorde jeg tjeneste i højere stabe på store øvelser. Her fik jeg mulighed for at holde min evne til at kommunikere klart og tydeligt ved lige. Som ung befalingsmand og officer er kommunikation naturligvis en grundpille, men den skal bringes jævnligt i spil. Det er for mig et klart eksempel på, hvordan  jeg civilt har draget nytte af min reservetjeneste.”

Lettere sagt end gjort?

Men selv for Søren Gais Kjeldsen har døgnet kun 24 timer, og en succesfuld civil karriere kræver en dedikeret indsats. ”Mange vil nok se det som et enten-eller, men for mig har det i langt højere grad været et både-og,” siger han og fortsætter: ”For det første har jeg fået skrevet min reservetjeneste ind i mine kontrakter. Det er klart, at det ikke er en mulighed for alle. Men det handler om varsling af sin arbejdsgiver og generel planlægning.” På den måde er det lykkedes Søren Gais Kjeldsen at være aktiv reserveofficer gennem mere end 25 år.


Nogle gange kan selv den bedst planlagte kalender imidlertid blive udfordret: ”Konkret har jeg stået i den situation, at et udvalgsmøde krævede min tilstedeværelse samtidig med, at jeg var på øvelse. Jeg overvejede kort situationen og løste den så på den måde, som enhver soldat vil gøre det: Jeg pakkede en kuffert med civilt tøj, meldte kortvarigt fra på øvelsen og kørte til mødet. To timer senere var jeg igen klar til kamp med sløring i ansigtet.”

Søren Gais Kjeldsen understreger behovet for fleksibilitet: ”Som reservist skal man selvfølgelig være bevidst om, at man skal være klar til at gøre en ekstra indsats for at få enderne til at mødes. Men det skal man også som arbejdsgiver! At have en reservist ansat kan måske umiddelbart opfattes som en byrde, men de eventuelle  ulemper forbundet med fravær fra arbejdet opvejes så rigeligt af gevinsterne: Topmotiverede medarbejdere, der gratis modtager uddannelse og træning ved landets bedste uddannelsesinstitution for ledere.”

Søren Gais Kjeldsens råd til virksomhedslederen, der er i tvivl om, hvorvidt vedkommende bør ansætte en person med forpligtelser i reserven, lyder: ”Se at få dem ansat! De er guld værd, og de få ulemper opvejes så rigeligt af fordelene!”

En opfordring der i øvrigt er i fuld overensstemmelse med Aalborg Kommunes veteranpolitik og især medlemskab af InterForce.