- By Morten Fredslund

Forsvarsministeren indstifter virksomhedspris

Umiddelbart efter et besøg hos InterForce-virksomheden Arkil A/S i Greve besluttede forsvarsministeren at indstifte en ny virksomhedspris. 

Af Morten Fredslund

Gennem årene er hundredvis af danske soldater fra reserven og Hjemmeværnet – samlet kaldet Reservestyrken – vendt hjem fra en udsendelse til de internationale missioner. Her har de som en del af  kamp- og støtteenhederne bidraget til at sikre robusthed på lige fod med missionens øvrige danske soldater, og når de er vendt hjem har de alle fået status af veteran. 

Mange virksomheder kan se værdien i at have en eller flere veteraner ansat. De virksomheder vil forsvarsminister Trine Bramsen gerne belønne, og derfor indstifter hun nu er særlig virksomhedspris. Det meddelte hun kort efter et besøg hos InterForce-virksomheden Arkil.

”Jeg ved godt, at en pris ikke kan gøre det alene. Men jeg ønsker at synliggøre og have mulighed for at anerkende det samfundsansvar, der ligger hos danske virksomheder. Vi kan kun løse sociale udfordringer, hvis vi gør det i fællesskab. Og jeg håber derfor, at alle gode virksomhedskræfter tænker med. Tænker kreativt. Tager chancer. Og bidrager til, at vores veteraner bliver modtaget og set på, som den kæmpe ressource, de er,” udtaler Trine Bramsen i en meddelelse fra Forsvarsministeriet. 

Her understreges det, at de fleste veteraner kommer styrket hjem fra udsendelser, og rigtig mange veteraner har en god tilknytning til arbejdsmarkedet. Den gruppe skal man vedblive med at have fokus på. Og så er der samtidig en gruppe veteraner, der har det svært efter udsendelse. Dem ønsker forsvarsministeren også at der kommer fokus på. 

Forsvarsminister, InterForce
Forsvarminister Trine Bramsen (S) besøgte for nylig FMI Industridag i Ballerup. Nu vil hun indstifte en ny virksomhedspris. Foto: Morten Fredslund

Ny forening for ansatte med militær baggrund
I dag har rigtige mange hjemkomne veteraner genetableret deres tilknytning til Forsvaret i form af en rådighedskontrakt eller som frivillig medlem af Hjemmeværnet. At medarbejdere med en militær baggrund har særlige kompetencer, slog adm. direktør Jesper Arkil fast, da virksomheden tidligere på ugen fik besøg af den lokale InterForce-ambassadør og i den anledning modtog et InterForce-skjold. 

“Det giver god mening som virksomhed at ansætte medarbejdere med en fortid i forsvaret. Medarbejderne er særdeles projekt- og målorienterede. De er tillige meget dedikerede i deres opgaveløsning. Med vores virksomhedshistorie er vi forankret i et meget tidligt samarbejde med forsvaret. Derfor ser vi det også som vores pligt at udvikle relationen mellem Arkil A/S og forsvaret til gavn for begge parter, sagde Jesper Arkil ved den lejlighed. 

Arkil , der er en af Danmarks største entreprenørvirksomheder med godt 2000 ansatte og en omsætning på cirka 3 milliarder kroner, har netop oprettet en forening for virksomhedens ansatte med en militær baggrund. Foreningen skal være med til at styrke overgangen mellem et arbejde i Forsvaret og en civil virksomhed .

”Tanken bag initiativet er at skabe et fællesskab på tværs af Arkil, hvor medarbejdere med en militær baggrund i Forsvaret kan mødes og sparre med hinanden og på den måde blive mødt med en forståelse for, hvad deres tidligere job har indebåret og haft af konsekvenser,” siger adm. direktør i Arkil, Jesper Arkil på virksomedens website.

”Samtidig vil vi med foreningen også gerne være med til at anerkende de soldater, som har været med til at værne om Danmark, også under indsatser i udlandet,” tilføjer han. 

Virksomhedspris skal motivere og inspirere

Forsvarsministeren besøgte Arkil forleden, og nyheden om den nye erhvervsprislancerede hun kort tid efter. I forsvarsministeriet forventer man, at den nye pris uddeles en gang om året, og at den gives til arbejdspladser, der netop gør en særlig anerkendelsesværdig indsats for at hjælpe og fastholde udsatte veteraner i job. De endelige kriterier for prisen er ved at blive fastlagt, men prisen skal netop anspore virksomhederne til at tage aktiv del i samfundets samlede anerkendelse af veteranerne.

”De danske soldater har ydet en kæmpe indsats for Danmark. Og vores tak som samfund skal afspejles i den indsats, som de bliver mødt med, når de vender hjem. Og i den indsats er der brug for alle gode kræfter – også blandt virksomhederne. Derfor har jeg valgt at indstifte den ny virksomhedspris, der forhåbentligt kan motivere, inspirere og sætte fokus på de virksomheder, der gør en ekstra indsats i forhold til at rekruttere og fastholde veteraner på arbejdsmarkedet,” udtaler Trine Bramsen i meddelelsen fra Forsvarsministeriet. 

- By Morten Fredslund

Forsvarsministeren indstifter virksomhedspris

Umiddelbart efter et besøg hos InterForce-virksomheden Arkil A/S i Greve besluttede forsvarsministeren at indstifte en ny virksomhedspris. 

Af Morten Fredslund

Gennem årene er hundredvis af danske soldater fra reserven og Hjemmeværnet – samlet kaldet Reservestyrken – vendt hjem fra en udsendelse til de internationale missioner. Her har de som en del af  kamp- og støtteenhederne bidraget til at sikre robusthed på lige fod med missionens øvrige danske soldater, og når de er vendt hjem har de alle fået status af veteran. 

Mange virksomheder kan se værdien i at have en eller flere veteraner ansat. De virksomheder vil forsvarsminister Trine Bramsen gerne belønne, og derfor indstifter hun nu er særlig virksomhedspris. Det meddelte hun kort efter et besøg hos InterForce-virksomheden Arkil.

”Jeg ved godt, at en pris ikke kan gøre det alene. Men jeg ønsker at synliggøre og have mulighed for at anerkende det samfundsansvar, der ligger hos danske virksomheder. Vi kan kun løse sociale udfordringer, hvis vi gør det i fællesskab. Og jeg håber derfor, at alle gode virksomhedskræfter tænker med. Tænker kreativt. Tager chancer. Og bidrager til, at vores veteraner bliver modtaget og set på, som den kæmpe ressource, de er,” udtaler Trine Bramsen i en meddelelse fra Forsvarsministeriet. 

Her understreges det, at de fleste veteraner kommer styrket hjem fra udsendelser, og rigtig mange veteraner har en god tilknytning til arbejdsmarkedet. Den gruppe skal man vedblive med at have fokus på. Og så er der samtidig en gruppe veteraner, der har det svært efter udsendelse. Dem ønsker forsvarsministeren også at der kommer fokus på. 

Forsvarsminister, InterForce
Forsvarminister Trine Bramsen (S) besøgte for nylig FMI Industridag i Ballerup. Nu vil hun indstifte en ny virksomhedspris. Foto: Morten Fredslund

Ny forening for ansatte med militær baggrund
I dag har rigtige mange hjemkomne veteraner genetableret deres tilknytning til Forsvaret i form af en rådighedskontrakt eller som frivillig medlem af Hjemmeværnet. At medarbejdere med en militær baggrund har særlige kompetencer, slog adm. direktør Jesper Arkil fast, da virksomheden tidligere på ugen fik besøg af den lokale InterForce-ambassadør og i den anledning modtog et InterForce-skjold. 

“Det giver god mening som virksomhed at ansætte medarbejdere med en fortid i forsvaret. Medarbejderne er særdeles projekt- og målorienterede. De er tillige meget dedikerede i deres opgaveløsning. Med vores virksomhedshistorie er vi forankret i et meget tidligt samarbejde med forsvaret. Derfor ser vi det også som vores pligt at udvikle relationen mellem Arkil A/S og forsvaret til gavn for begge parter, sagde Jesper Arkil ved den lejlighed. 

Arkil , der er en af Danmarks største entreprenørvirksomheder med godt 2000 ansatte og en omsætning på cirka 3 milliarder kroner, har netop oprettet en forening for virksomhedens ansatte med en militær baggrund. Foreningen skal være med til at styrke overgangen mellem et arbejde i Forsvaret og en civil virksomhed .

”Tanken bag initiativet er at skabe et fællesskab på tværs af Arkil, hvor medarbejdere med en militær baggrund i Forsvaret kan mødes og sparre med hinanden og på den måde blive mødt med en forståelse for, hvad deres tidligere job har indebåret og haft af konsekvenser,” siger adm. direktør i Arkil, Jesper Arkil på virksomedens website.

”Samtidig vil vi med foreningen også gerne være med til at anerkende de soldater, som har været med til at værne om Danmark, også under indsatser i udlandet,” tilføjer han. 

Virksomhedspris skal motivere og inspirere

Forsvarsministeren besøgte Arkil forleden, og nyheden om den nye erhvervsprislancerede hun kort tid efter. I forsvarsministeriet forventer man, at den nye pris uddeles en gang om året, og at den gives til arbejdspladser, der netop gør en særlig anerkendelsesværdig indsats for at hjælpe og fastholde udsatte veteraner i job. De endelige kriterier for prisen er ved at blive fastlagt, men prisen skal netop anspore virksomhederne til at tage aktiv del i samfundets samlede anerkendelse af veteranerne.

”De danske soldater har ydet en kæmpe indsats for Danmark. Og vores tak som samfund skal afspejles i den indsats, som de bliver mødt med, når de vender hjem. Og i den indsats er der brug for alle gode kræfter – også blandt virksomhederne. Derfor har jeg valgt at indstifte den ny virksomhedspris, der forhåbentligt kan motivere, inspirere og sætte fokus på de virksomheder, der gør en ekstra indsats i forhold til at rekruttere og fastholde veteraner på arbejdsmarkedet,” udtaler Trine Bramsen i meddelelsen fra Forsvarsministeriet.