- By InterForce

Forsvarschefens rådgiver vedr. reserven søger Militær Assistent

Ansøgningsfristen til nyoprettet rådighedsstilling ved Center for Reservestyrken udløber om en uge.

Af Morten Fredslund

Hvis man som en del af reserven har lyst til arbejde med udvikling af netop reservens forhold på et strategisk niveau, såvel nationalt som internationalt, er det nu, pennen skal spidses. 

Center for Reservestyrken opslog den 11. april en ny stilling som Militær Assistent og sagsbehandler for Forsvarschefens Rådgiver vedrørende Reservestyrken, p.t. brigadegeneral Christian Herskind, og der er ansøgningsfrist den 26. april. 

Det er en kaptajn/kaptajnløjtnant af reserven eller premierløjtnant af reserven med potentiale til udnævnelse, man er på udkig efter til den nye funktion

Den Militære Assistent, MA, for Christian Herskind skal indgå i Center for Reservestyrken og her deltage i centerets samlede støtteindsats til gavn for Reservestyrken, Reservestyrkens personel, deres civile arbejdsgivere, Forsvarets myndigheder og enheder samt internationale samarbejdspartnere.

Den primære opgave er dog funktionen som MA og sagsbehandler for Forsvarschefens Rådgiver vedrørende Reservestyrken. Her skal du levere sagsbehandlings- og sekretariatsstøtte vedrørende Reservestyrken i relation til brigadegeneralens opgaver, mødedeltagelse mv. Du skal også støtte med den praktiske forberedelse og gennemførelse af møder, konferencer, tjenesterejser mv., fremgår det af stillingsopslaget på karriere.forsvaret.dk.

Christian Herskind blev som den første reserveofficer i nyere tid udnævnt til brigadegeneral af Reserven den 1. april sidste år. Nu er et job som hans Militære Assistent slået op på Karriere i Forsvaret. Arkivfoto: Privat

Til jobbet hører også en række kommunikations- og informationsopgaver, og den rette ansøger kan forvente at skulle deltage i aktiviteter i størrelsesordenen 30-40 tjenestedage året, herunder i en del rejseaktivitet. 

Første general i reserven i nyere tid

Det er godt et år siden, at Christian Herskind blev udnævnt til brigadegeneral af Reserven for at være forsvarschefens rådgiver i forhold til reservepersonellet. Det var første gang i nyere tid, at en reserveofficer blev udnævnt til general, og Christian Herskind indgår nu i Forsvarschefens Ledelsesgruppe sammen med øvrige generaler og admiraler fra bl.a. værnsstabene og operationsstaben.

Christian Herskind har været en del af InterForce siden etableringen og var formand for Region Hovedstaden fra 2002 til 2016, hvor han blev oberst af Reserven med opgaven at repræsentere forsvarschefen i internationale fora vedr. reservepersonel. Christian Herskind har både en international og en dansk uddannelse som jurist. Civilt er han administrerende direktør i Refshaleøen Holding A/S og bestrider desuden en langrække bestyrelsesposter som formand, næstformand eller menigt medlem.

Forsvarschefens Rådgiver vedr. Reservestyrken har kontor ved Center for Reservestyrken, CFR, der blev oprettet den 1. januar 2018 og har domicil på Kastellet. InterForce-Sekretariatet er også integreret i CFR. Deter også her H.K.H. Prins Joachim er tilknyttet som særlig sagkyndig i forhold til Reservestyrken, der også omfatter Hjemmeværnets frivillige.  

Lyder jobbet som Militær Assistent for Forsvarschefens Rådgiver vedr. Reservestyrken fristende, kan du læse mere om stillingen her.