- By Simon Staffeldt Schou

Forsvarets eksperter udbredte en kompleks og farlig verden

Et team af Forsvarsakademiets fineste gennemgik komplekse trusler fra alverdens verdenshjørner samt i cyber, da InterForce Region Hovedstaden bød velkommen til et nyt initiativ: sikkerhedspolitisk temaaften.

Af Thorbjørn Hein. Foto: Hélène Mogensen de Monléon.

“I dag er der en måned til juleaften, men for den sikkerhedspolitisk interesserede er det allerede juleaften nu,” indledte oberst Peer Sander Rouff i Ridehuset ved Frederiksberg Slot. Ud over at have kommandoen over alt hjemmeværn øst for Storebælt er oberst Rouff militær koordinator i InterForce Region Hovedstaden, og det var i sidstnævnte funktion, at han i går bød ca. 50 deltagere velkommen til sikkerhedspolitisk temaaften. Dét er et nyt initiativ, som Region Hovedstaden, under ledelse af den militære koordinator samt formand, professionelt bestyrelsesmedlem Martin Bøge Mikkelsen, altså satte i søen i går. Nærværende skribents bud er, at der er grundlag for flere aftener à la den i går.

Tour de force

Det var nemlig en forrygende tour de force udi sikkerhedspolitisk redegørelse og analyse, som Forsvarsakademiets (FAK) indkaldte eksperter præsenterende for de tilstedeværende – et publikum af dels repræsentanter fra primært private støttevirksomheder, dels militære såsom fx cheferne for Den Kongelige Livgarde hhv. Gardehusarregimentet m.fl.

Ridehuset, som er opkaldt efter i sin tidligere funktion, er en del af Frederiksberg Slots kompleks, som igen er rammen for Hærens Officersskole.

Aftenens tema var “Hvilke er de største sikkerhedspolitiske udfordringer og muligheder for Danmark frem mod næste forsvarsforlig?” Ifølge FAK’s hold skorter det ikke på udfordringer at vælge imellem. Under moderation af major Steen Kjærgaard fra Institut for Strategi og Krigsstudier kom den ene forsker efter den anden på banen med sin viden i et næsten hæsblæsende tempo, men stadig så alle lod til at være med i det ellers komplekse stof. Rusland, Arktis, Sahelregionen, pirateri i Guineabugten (som med dagens dramatiske nyhed kun forekommer ekstra aktuelt) og trusler i cyber var overskrifterne, og hver dækkede de over ofte foruroligende indsigter. Og som et baggrundstapet var i øvrigt Kinas ageren på verdensscenen; Kina som selvstændigt emne var bevidst fravalgt af FAK, da dette kunne have fyldt en hel aften i sig selv, som major Kjærgaard formulerede det.

Samfundets cybermodstandsdygtighed

Man fornemmede stor opmærksomhed fra hele salen under hele forløbet fra kl. 1700 til 1945, kun afbrudt af en kort pause. At man inden Q&A-sessionen rundede af med temaet “samfundets cybermodstandsdygtighed” virkede dog vist ekstra relevant for de civile erhvervsledere, som rykkede frem i stolene, mens major Mikkel Storm Jensen redegjorde for hvor mangelfuld benævnte modstandsdygtighed er på nogle områder.

“Just enough, just in time” og afledte tankesæt kan blive meget kostbar for et samfund, hvilket majoren redegjorde for ved et tænkt eksempel på, hvor lidt det kan betale sig at investere i it-sikkerhed for en lille virksomhed i Københavns Lufthavn – nemlig kun relativt det beløb, virksomheden har omsætning for, fx kr. 400.000 om dagen. Hvis denne virksomheds tandhjul i det store maskineri (i eksemplet et firma, der står for af-isning af flymaskinerne) sættes ud af spillet af et hackerangreb, og hele lufthavnen en vinterdag eller flere lammes, vil samfundsomkostningerne være enorme. Dette sikkerhedsdilemma om, hvordan byrderne skal fordeles, og hvilken rolle staten har at spille i samspil med erhvervslivet, gav anledning til gode drøftelser. Dette er dog blot et af mange eksempler på, hvordan FAK’s hold gav stof til megen eftertanke.

Gensidig inspiration, netværk – og bevidsthed om Reservestyrken

Aftenen afsluttedes med lette anretninger serveret i corona-gennemtænkte portioner samt inspirerende samtaler rundt om cafébordene. Militære og civile vendte aftenens indtryk, og hvis nogen skulle have glemt, hvad InterForce handler om, var der adskillige repræsentanter fra Region Hovedstadens ambassadørkorps til at uddybe oberst Rouffs indledende redegørelse, hvor organisation og formål blev gennemgået. Den sammenhængskraft, som et arrangement som aftenens gerne skulle være med til at styrke, har ultimativt til formål at forbedre vilkårene for, at reservister og hjemmeværnssoldater møder arbejdsgivernes forståelse for at skulle bruge tid i uniform. Alene opremsningen af de vitterligt mange og reelle trusler mod Danmark turde være nok til at tænke tanken om, at det er en god idé at bidrage til kongerigets samlede sikkerhed, hvordan man end kan – ikke mindst som virksomhed.

FAK’s kompetente hold erklærede sig glade for samarbejdet, og hvis muligheden igen byder sig, bør alle støttevirksomheder overveje, om det giver mening at misse chancen for så indsigtsfulde foredrag en anden gang. Nærværende skribent dækker gerne en sådan anden gang for fornøjelsens skyld.

Aftenens oplægsholdere fra FAK var: major Steen Kjærgaard, adjunkt Elias Götz, ph.d. Niels Bo Poulsen, major Henrik Gram Pedersen, adjunkt Troels Henningsen, fuldmægtig Hüseyin Yücel og major Mikkel Storm Jensen. InterForce Region Hovedstaden rettede en varm tak til dem alle.