- By InterForce

Farvel til en pionér

Oberst Jens Christian Lund fra Viborg, der var den første militær koordinator i InterForce, er død 73 år gammel.

Af Morten Fredslund

Da det tilbage i 2000 blev besluttet, at InterForce skulle opdeles i regioner, for at gøre det nemmere at skabe kontakt mellem Forsvarets tjenestesteder og det lokale erhvervsliv, fik oberst Jens Christian Lund til opgave at etablere en midtjysk InterForce region.

Projektet blev indledningsvis betegnet som et pilotprojekt. Men blot få måneder efter, at Jens Christian Lund fik opgaven, havde den første lokale InterForce region set dagens lys. InterForce Region Midtjylland blev etableret den 14. februar 2001, og den regionale InterForce komité i Region Midtjylland bestod dengang af 25 medlemmer fra Viborg, Ringkøbing og Århus amter. Koncerndirektør i Thygesen Textile Group, Niels Laurits Thygesen blev udpeget til formand og oberst Jens Christian Lund var militær tovholder – det, der i dag betegnes som militær koordinator i InterForce nuværende seks regioner.

Oberst Jens Christian Lund blev 73 år gammel. Foto: Parkinsonforeningen.

At det dengang netop blev oberst Lund fra Viborg, som daværende forsvarschef, general Christian Hvidt, gav opgaven med at sammensætte den første InterForce region, var givet ingen tilfældighed. Jens Christian Lund var kendt som en aldeles driftig herre fyldt med initiativ og idéer. Fra 1995 til 2005 havde han det, han selv kaldte sit drømmejob gennem hele sin militære karriere, da han var chef for Prinsens Livregiment, først i Viborg og de sidste år i Skive.

Inden da havde han blandt andet bidraget i de baltiske lande, hvor han havde trænet soldater i massevis. Sammen bidrog til den internationale militære indsats på Balkan.

Vildsvin på kasernen

Jens Christian Lund var medlem af byrådet i Viborg Kommune i perioden 1998-2005, hvorefter han sad i Folketinget for Socialdemokratiet frem til 2011. Han var desuden medlem af utallige bestyrelser og foreninger, herunder Hærvejskomitéen, Prinsens Livregiments soldaterforening, Viborg HK samt Viborg FF. Han var også engageret i Parkinsonforeningen – en sygdom han selv var svært ramt af de sidste år.

Inden sygdommen ramte, nåede han som fodbolddommer at dømme næsten 3000 kampe, og han avlede vildsvin på kasernen, hvorfra der blev leveret ædelt kød til prinsgemalen, som han blev nær ven med.

Oberst Lund har modtaget 16 ordener og internationale medaljer. Han er kommandør af Dannebrog og kommandør i Estland. Han er hertug af Litauen. Han har en tysk og fire lettiske ordener. Hertil kommer FN-medaljer fra Cypern og Balkan.

Ifølge Viborg Stifts Folkeblad bliver Jens Christian Lunds sidste farvel fra Viborg Domkirke. Herefter arrangeres også en mindeceremoni for de mange, der var i berøring med den så aktive oberst.