- By Anton Rask Hauge Steffensen

Et begivenhedsrigt år for InterForce

Flemming Lentfer, general og forsvarschef, og Henrik Dam Kristensen, tidl. formand for Folketinget og formand for InterForce.

Kære medlemsvirksomheder, organisationer og myndigheder

Det har været et begivenhedsrigt år i år! D. 27. september blev der for første gang indført en Uniform på jobbet-dag i Danmark. Ligesom i vores nabolande har vi nu en fast dag, hvor vi hylder alle reservisterne og de frivillige i Forsvaret, Hjemmeværnet, Beredskabsstyrelsen og Kystredningstjenesten.

Det er mænd og kvinder, der yder en ekstraordinær frivillig indsats for Danmark i en svær tid med globale udfordringer, pandemier og ekstremt vejr. De yder denne indsats ved siden af deres civile arbejde, og de er uundværlige for dansk forsvar og beredskab. De fortjener derfor stor ros for deres engagement. Og I fortjener tak for, at I giver dem fri til gøre tjeneste i uniform. Tak for, at så mange af jer støttede op om Uniform på jobbet-dagen.

Uniform på jobbet-dagen falder i år d. 27. september. Lad os sammen gøre det til en fast, årlig fejring, de mange frivillige og reservister med stolthed kan se frem til.

D. 30. oktober underskrev Danfoss, Danske Bank, DSB, Netcompany og Salling Group en aftale om, at de fremover vil give alle deres medarbejdere fri med løn i fem dage om året til at gøre tjeneste i uniform.

Der vil være en implementeringsperiode frem til februar, også kaldet pilotperioden, hvor virksomhederne vil få indarbejdet denne nye rettighed i deres HR-politikker. Når vi når længere hen i 2024, er det plane, at alle andre virksomheder, der ønsker at underskrive en lignende aftale, vil kunne gøre det.

Der har været stor interesse for denne nye aftale, og vi har modtaget en række henvendelser fra virksomheder, der også ønsker at blive støttevirksomheder. Derudover er der virksomheder, der allerede giver deres medarbejdere fri med løn, nogle af dem endda i 10 eller 15 dage om året. Tak for det! Med den nye støttevirksomhedsmodel vil vi i InterForce skabe grundlaget for et medlemskab, hvor det at give fri med løn til tjeneste i højere grad er struktureret og synligt for reservisterne og de frivillige.  

Vi har afholdt en række arrangementer i løbet af året, lige fra besøg hos Fighter Wing Skrydstrup for at se de nye F35’ere til vores populære Oksbølarrangementer og militære udfordringsdage. Vi laver arrangementerne, for at I kan få nogle oplevelser ud over det sædvanlige. Og så I har mulighed for at møde repræsentanter fra Forsvarets og beredskabets ledelse, så vi kan få et tættere samarbejde.

InterForce kan fejre 25 års-jubilæum her i 2024. Samtidig står vi overfor at få et nyt forsvarsforlig. Det giver anledning til, at vi tager et grundigt kig på vores organisation for at se, om vi kan gøre den endnu mere relevant for jer. Ønsket er, at der skal være endnu flere virksomheder – både offentlige og private – der bakker op om InterForce, også gerne som støttevirksomheder.

Tak for jeres medlemskab af InterForce og for, at I aktivt støtter op om de mange mænd og kvinder, der stiller op i uniform, når Danmark har brug for dem. Anbefal gerne InterForce til jeres branchekollegaer, og bed dem om at gå ind på www.interforce.dk for at læse mere og selv blive medlem. I en tid med store globale udfordringer er det vigtigt med en stærk opbakning til dansk forsvar og beredskab. Vi ser frem til at møde jer her i det nye år.

Med venlig hilsen

Henrik Dam Kristensen
Tidl. formand for Folketinget
Formand for InterForce

Flemming Lentfer
General
Forsvarschef