- By Morten Fredslund

Erhvervslivet skal bidrage med viden i nyt råd om cybersikkerhed

Mange InterForce støttevirksomheder sidder med ved bordet i nyt, nationalt Cybersikkerhedsråd

Af Morten Fredslund

Det nye nationale cybersikkerhedsråd, der blev nedsat af Regeringen den 30. december 2019, skal styrke samarbejde og videndeling mellem offentlige og private aktører om cyber- og informationssikkerhed.

Cybersikkerhedsrådet består af 20 medlemmer fra den private sektor, den offentlige sektor, forbrugersiden og forskningsverdenen. 

Omkring halvdelen af medlemmerne er repræsentanter fra virksomheder og institutioner, som er medlem af InterForce. Blandt andet Coloplast, Danske Bank, Aarhus Universitet, TDC, Deloitte, KPMG, DFDS A/S, Danmarks Tekniske Universitet og Justitsministeriet. 

Medlemmernes faglighed spænder bredt, og rådet har dermed både strategiske, juridiske og teknologiske kompetencer, fremgår det af Forsvarsministeriets hjemmeside, fmn.dk.

Såvel repræsentanter fra offentlige som private virksomheder og organisationer er med i det nye nationale cybersikkerhedsråd, som regeringen nedsatte kort før nytår. Rådet skal bl.a. komme med indspark til, hvordan samfundet ruster sig mod cyberangreb. Ill.: Morten Fredslund

“Hver dag rettes angreb mod danske myndigheder og virksomheder i cyberspace. Det understreger, at cybertruslen er væsentlig at forholde sig til. Vi er afhængige af, at virksomheder deler deres viden og perspektiver med os, hvis vi skal sikre den bedst mulige beskyttelse. Derfor er Cybersikkerhedsrådet vigtigt. Jeg har store forventninger til dem og de indspark, de skal give os. For virksomhedernes egen skyld. For samfundets skyld. Ansvaret er fælles,” siger forsvarsminister Trine Bramsen til fmn.dk. 

En alvorlig trussel

Her fremgår det også, at cybertruslen mod danske virksomheder, organisationer og myndigheder er meget alvorlig og et grundvilkår, som både den offentlige sektor og private virksomheder skal forholde sig til. Der er derfor behov for at løfte sikkerhedsindsatsen og dele viden om, hvordan virksomheder og myndigheder bedst ruster sig mod angreb og beskytter deres informationer. 

Det er parterne bag forsvarsforliget, der som led i sidste års aftale om lovforslaget for Center for Cybersikkerhed har besluttet, at der skal nedsættes et Cybersikkerhedsråd. Rådet skal blandt andet rådgive og vejlede om, hvordan den digitale sikkerhed styrkes. Rådet skal desuden sikre, at vigtig viden om sikkerhed bliver delt mellem myndigheder, erhvervsliv og forskningsverdenen. 

De 20 medlemmerne er udpeget for perioden 2019-2021 og har et delt offentligt-privat formandskab. Den offentlige del af formandsskabet vil på skift varetages af Digitaliseringsstyrelsen og Center for Cybersikkerhed, mens den private del af formandsskabet vil blive udpeget ved førstkommende møde i det nye Cybersikkerhedsråd, fremgår det af fmn.dk.