- By May-Britt Nissen

Despec støtter InterForce og bygger bro mellem forsvaret og den private sektor

22. marts fik Despecs direktør Michael Voll overrakt InterForce-skjoldet af oberstløjtnant-R Michael Wallin. Anledningen var InterForces tak for Despecs støtte til en aktiv reservestyrke i Danmark.

InterForce er en organisation, som har det klare formål at skabe et samarbejde mellem forsvaret og den private og offentlige sektor med fokus på forsvarets brug af reserven og Hjemmeværnets frivillige (Reservestyrken). Heri ligger, at Interforce er med til at udbrede kendskabet til de kompetencer, som Reservestyrkens medarbejdere har fra forsvaret – kompetencer, som de kan bruge i erhvervslivet.

Godt 2.000 virksomheder støtter i dag InterForce – og det gør Despec nu også. Despec synes nemlig, at det skal være muligt at forene sit civile arbejdsliv med sit liv i Reservestyrken.

På billedet ses regionsambassadør Michael Wallin (t.h.) sammen med direktør for Despec Michael Voll. Foto: privat.

Despecs direktør Michael Voll udtaler:

“Despec støtter InterForce og vil gerne medvirke til at bygge bro mellem forsvaret og den private sektor.  Samtidig ønsker vi at tydeliggøre Despecs holdning og udtrykke vores støtte til vores medarbejderes eventuelle militære forpligtelser, både nu og i fremtiden.”

Michael Voll er ikke blind for timingen i virksomhedens medlemskab:

“Despec søgte medlemskab allerede i december, og det har jo med al tydelighed vist sig her i den sidste måneds tid, at emnet ikke kunne være mere aktuelt,” afslutter direktøren for Despec.