- By InterForce

Danmark overtager kommandoen over NATOs maritime minerydningsstyrke

I 2019 vil danske soldater igen være tilstede på den internationale scene. Blandt andet har Danmark året ud kommandoen over den ene af NATO’s maritime minerydningsstyrker.

Af Morten Fredslund

I hele 2019 er det et af Forsvarets inspektionsskibe, der kommer til at have det overordnede ansvar for NATO’s SNMCMG1. Det står for Standing NATO Mine Countermeasures Group number 1, som blandt andet skal fjerne gamle søminer i Østersøen og den østlige del af Atlanterhavet.

– Styrkens opgave er at sikre, at der ikke er nogen trussel fra miner, der kan udgøre en fare for skibsfarten og vores allierede skibe, siger kommandørkaptajn og leder af minerydningstyrken, Peter Krogh til forsvaret.dk.

Det danske flagskib Thetis i baggrunden vil i løbet af året stå i spidsen for 19 skibe fra 11 nationer i NATOs ene minerydningsflåde, SNMCMG1. Foto: Forsvaret/Steffen Fog.

Det vurderes, at der blev udlagt omkring 180.000 miner i Østersøen i perioden mellem 1848 og 1945, mange af dem i Første- og Anden Verdenskrig. Af disse er omkring 35.000-50.000 blevet fjernet eller sprængt væk, skriver forsvaret.dk. Der er med andre ord et sted mellem 130.000 og 145.000 miner tilbage, som den dansk-ledede minerydningsstyrke vil gå på jagt efter ved hjælp af bl.a. undervandssonar og destruere ved brug af bl.a. undervandsrobotter og særligt uddannede dykkere.

20 skibe fra 11 lande

SNMCMG1 består af fem-seks skibe, som forskellige NATO-lande stiller til rådighed for styrken. Når styrken når sit højdepunkt i 2019, vil 10 skibe indgå, og i alt 20 forskellige skibe fra bl.a. Tyskland, Holland, Belgien, Norge, England, Polen, Portugal, Estland, Letland og Litauen vil i løbet af 2019 have været en del af styrken. Danmark ledelse af flådestyrken vil ske med udgangspunkt i flagskibet Thetis, der er særligt udstyret til opgaven. 

Forsvarets samlede bidrag til SNMCMG1 vil udgøre cirka 100 personer i 2019. Styrkechefen og hans stab udgør ca. 10 personer. Thetis’ besætning er på ca. 50 personer og den danske minerydningsenhed er 30 personer.

Når flådestyrkerne bevæger sig rundt i Østersøen og det østlige Atlanterhav, deltager de i øvelser, hvor de kommer frem. Minerydningsgrupperne afsøger løbende farvandene, de bevæger sig igennem og fjerner miner, som er til fare for skibstrafikken, skriver forsvaret.dk.