- By InterForce

Coromatic: Engagement og kompetenceudvikling ved at give frihed til Reservestyrken

På vegne af Coromatic A/S modtog Søren Schønnemann forleden InterForces medlemsskjold. Her er hans udtalelse i forbindelse med den lille ceremoni.

“Coromatics kerneopgave er at sikre den kritiske infrastruktur i Danmark, i det offentlige og det private. Et langt stykke hen ad vejen er vores ydelser sammenfaldende med dele af det opgavekompleks, som forsvaret løser, dvs. sikring af det nationale territorium og infrastruktur, deltagelse i det nationale beredskab mv. Det er derfor naturligt for en virksomhed som Coromatic at bakke op om forsvaret, herunder InterForce og dets aktiviteter.

Søren Schønnemann og oberstløjtnant af reserven Claus Bretton-Meyer, der som ambassadør i Region Hovedstaden repræsenterede InterForce. Foto: privat.

Vi giver medarbejdere med en aktiv tilknytning til forsvaret mulighed for at fortsat bidrage til løsningen af forsvarets mange opgaver, dygtiggøre sig inden for sine respektive specialområder samt udbygge sine netværk.
Selvom virksomheden fra tid til anden må undvære en medarbejder i en kortere periode, oplever vi på den lange bane et højere medarbejderengagement, en løbende – og for virksomheden gratis – kompetenceudvikling samt en glæde ved at vide, at vi som virksomhed også på dette punkt kan bidrage til det danske samfund og vores alles tryghed og sikkerhed.

Vi kan kun opfordre andre virksomheder i erhvervslivet til at også melde sig aktivt ind i InterForce og dermed bidrage til løsningen af forsvarets samlede opgaver samt en større integration mellem forsvaret og erhvervslivet,” udtaler Søren Schønnemann.