- By Morten Fredslund

CFR og InterForce opretter ny enhed bestående af reservepersonel

Deadline nærmer sig for to spændende stillingsopslag på karriere.forsvaret.dk. 

Af Morten Fredslund

Center for Reservestyrken, CFR, er i fuld gang med at oprette en ny Forbindelsesofficersgruppe med nye rådighedsstillinger, der på højt niveau skal støtte reservestrukturen under krise/krig. De to første stillingsopslag til CFRs nyetablerede Forbindelsesofficersgruppe har ansøgningsfrist den 14. august. Så hvis man som reserveofficer drømmer om at arbejde med krise- og krigsorganisationen af den samlede Reservestyrke eller Employer Support med tæt kontakt til erhvervslivet, er det nu, man skal spidse pennen.

Der er tale om to forskellige stillinger, der begge er målrettet kaptajner/kaptajnløjtnanter af reserven, som forventeligt vil blive indkommanderet mellem 10-20 dage om året, afhængig af hvilken stilling man søger. 

Ved den ene stilling, bliver man ansat i en designeringsfunktion i Center for Reservestyrkens krise- og krigsorganisation for at deltage i centerets udvidede indsats under krise-/krigssituationer. Det omfatter bl.a. operativ stabsstøtte til reservestyrkens personel, deres civile arbejdsgivere, forsvarets myndigheder og enheder samt internationale samarbejdspartnere. Her vil man som reserveofficer blandt andet arbejde sammen med Forsvarschefens Rådgiver vedrørende Reservestyrken, brigadegeneral Christian Herskind. Læs mere om stillingen her.

Point of contact for arbejdsgivere

I den anden stilling ansættes man i en designeringsfunktion som forbindelsesofficer i InterForces forbindelsesofficersgruppe, hvor man deltager i Center for Reservestyrkens udvidede operative støtteindsats under krise-/krigssituationer. Det omfatter bl.a. støtte til reservestyrkens personel, deres civile arbejdsgivere og arbejdsmarkedets parter samt forsvarets myndigheder og enheder. I fredstid uddannes man primært on-the-job med løsning af tilsvarende opgaver, fremgår det af stillingsopslaget. 

Her fremgår det også, at opgaverne primært vil omfatte opgaver inden for områderne:
Employer Support i krise- og krig, herunder koordination af det samlede område samt støtte til arbejdsgrupper ol. inden for Employer Support i InterForce regi. Man bliver desuden point of contact i krise- og krig for personel af reserven og Hjemmeværnets frivillige samt civile arbejdsgivere og interesseorganisationer for spørgsmål vedr. Totalstyrkekonceptet. I stillingen skal man bl.a. også bidrage med rådgivning ifm. reservestyrkens anvendelse til operative opgaver. Læs mere om stillingen her

Oberstløjtnant-R Steen Flügge er chef for Forbindelsesofficersgruppen, der på sigt formentlig kommer til at tælle godt 20 personer fra reserven. Foto: Morten Fredslund

Begge stillinger er en del af ny struktur i CFR bestående af reservepersonel, der skal kunne træde til som forbindelsesofficerer under en evt. krise/krig i rammen af det nye National Operativ Koncept i Forsvaret. 

Med fra start

Forbindelsesofficersgruppen vil på sigt bestå af godt 20 reservister med den tidligere chef for CFR, oberstløjtnant-R Steen Flügge som chef. 

– Den nye enhed blev sat i søen i foråret, så de reserveofficerer vi ansætter kommer med til at præge og opbygge en spritny enhed helt fra bunden. Reserveofficererne, vi ansætter, vil få indflydelse på forhold og vilkår for dem selv og kollegerne i reserven under en evt. krise/krig samtidig med, at reservestrukturen genopbygges og vokser betragteligt. De får derfor mulighed for at præge den struktur, de selv er en del af, og – mindst ligeså vigtigt – bidrager de til at styrke Forsvarets operative struktur og generelle operative kapacitet, siger Steen Flügge. 

InterForce har over et par år opbygget et ambassadørkorps bestående personel fra reserven, som er forankret i InterForce seks regioner. De i knap 40 ambassadører er imidlertid hængt op på operative funktioner, som de skal bestride i tilfælde af krise/krig. CFR har derfor brug for reservepersonel, der kan støtte CFR funktioner, hvis InterForce-ambassadørerne bliver bundet op på deres operative funktioner. 

I praksis er Forbindelsesofficersgruppen delt i to såkaldte FO-hold, hvor FO-Hold 1 primært skal løse generelle støtte- og stabsopgaver i CFR, mens FO-Hold 2s opgaver primært er øremærket udfarende opgaver i relation til Employer Support-opgaver, der til daglig udføres af InterForce. 

Der vil formentlig blive slået yderligere rådighedsstillinger op i takt med opbygningen af CFRs nye Forbindelsesofficersgruppe.