- By May-Britt Nissen
Date: 17/09/2021 - 17/09/2021

Militærudfordringsdag og Skydekonkurrence 2021

InterForce Region Hovedstaden inviterer hvert år støttevirksomheder på Garderkasernen i Høvelte, til at prøve kræfter med forhindringsbaner, håndgranatkast og skydning på skydebanen.